...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I. İnsanlar elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.
  II. Kabile ve aile savaşları yaygındı.
  III. Kumar içki gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı.
  Cahiliye dönemiyle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap:
 • 2) Dürüstlük kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dürüstlük maddi bir temizliktir.
  B) Allah dürüstleri sever.
  C) Dürüst insanlar mutlu ve huzurlu olur.
  D) Dürüst insanlardan oluşan toplumlar mutlu olurlar.
  Cevap: A
 • 3) Aşağıda verilen temizlik türlerinden hangisi manevi temizliktir?
  A) Elbisemizi temiz tutmak
  B) Sözünde durmak
  C) Sabahları yüzümüzü yıkamak
  D) Sıramızı temiz tutmak
  Cevap: B
 • 4)
  * Doğmadan babasını kaybetmiştir.
  * 40 yaşında peygamber olmuştur.
  * Erdemliler topluluğuna katılmıştır.
  * Gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi peygamber efendimiz için doğrudur?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  Cevap: A
 • 5) Peygamber efendimize 40 yaşına kadar peygamberlik gelmemiştir. Bu süreçte peygamber efendimiz hangi meslekte çalışıyordu?
  A) Çiftçi
  B) Öğretmen
  C) Ticaret
  D) Marangoz
  Cevap: C
 • 6) Peygamber efendimize çocukluğundan beri doğruyu söyler, emanete sahip çıkar, hiç yalan söylemezdi. Bu sebeple peygamber efendimize söylenen söz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah'ın resulü
  B) Allah'ın sevgilisi
  C) Muhammedü'l emin
  D) Doğru söyleyen
  Cevap: C
 • 7) Mekke müşriklerinin baskısından dolayı peygamber efendimizin ve müminlerin Mekke'den Medine'ye göç etmesine ne denir?
  A) Hürmet
  B) Hİcret
  C) Kıyamet
  D) Yolculuk
  Cevap: B
 • 8) İnsanların dinimizce yasak olan davranışlar yaptığında Allah tarafından karşılığında ne alacaklardır?
  A) Sevap
  B) Günah
  C) Uyarı
  D) İyilik
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi peygamber efendimizin alile büyükleri arasında değildir?
  A) Abdullah
  B) Ebu Talip
  C) Halime
  D) Hz. Ali
  Cevap: D
 • 10) Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğumuz zaman Allah tarafında bize verilen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Emir
  B) Günah
  C) Sevap
  D) İyilik
  Cevap: C
 • 11) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi Müslümana yakışmayan bir davranıştır?
  A) Büyüklerine ve küçüklerine saygılıdır.
  B) Küçüklerine karşı kibirlidir.
  C) Manevi ve maddi temizliğine önem verir.
  D) İbadetlerini zamanında yapar.
  Cevap: B
 • 12) Peygamber efendimiz annesi vefat ettiği zaman kimin yanında kalmıştır?
  A) Abdullah
  B) Abdulmüttalip
  C) Ebu Talip
  D) Amine
  Cevap: B
 • 13) Cahiliye döneminde İslam dini gönderilmeden önce, Arap yarımadasında bir kaç tane inanç bulunmaktaydı.
  Aşağıda verilen inançlardan hangisi Hz. İbrahim'in peygamberi olduğu dindir?

  A) Hristiyan
  B) Yahudi
  C) Hanif
  D) Budizm
  Cevap: C
 • 14) Peygamber efendimiz ................. yılında ........................ vefat etmiştir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) 571 -- Medine
  B) 632 -- Mekke
  C) 632 -- Medine
  D) 571 -- Mekke
  Cevap: C
 • 15)
  * Cömerttirler
  * Başkalarına yardım ederler
  * Güzel söz söylerler
  * Diğer insanların iyiliklerini düşünürler
  Ahlaklı bir insan için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder