Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * Olaylar birbiriyle bağlantılı bir şekildedir.
  * Gerçeklik kurmaca gerçekliktir.
  * Yazıldığı dönemin zihniyetini taşır.
  * Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
  * Yaşanmış ve ya yaşanması mümkün konuları ele alır.
  Roman ile ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: E
 • 2) Roman türünün ilk örneği aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Yaprak Dökümü
  B) Yüzüklerin Efendisi
  C) Don Kişot
  D) Sherlock Holmes
  E) İzlanda Balıkçısı
  Cevap: C
 • 3)
  I. Tanzimat döneminde girmiştir.
  II. İlk örnekleri çeviri eserleridir.
  III. Cumhuriyet döneminde roman türünde başarılı eserler görülmemiştir.
  Türk edebiyatında roman ile ilgili verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4) Türk edebiyatındaki ilk çeviri roman aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Monte Cristo Kontu
  B) Sherlock Holmes
  C) Telemak
  D) Yüzüklerin Efendisi
  E) Sefiller
  Cevap: C
 • 5) İlk yerli romanımız olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat eserinin yazarı verilenlerden hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Şemsettin Sami
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Tarık Buğra
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  Cevap: B
 • 6) Türk edebiyatında batılı anlamda ilk roman örneklerini veren yazara aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Şemsettin Sami
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Tarık Buğra
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  Cevap: A
 • 7) Aşağıda verilen roman ve türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Bilim kurgu romanı -- Ben Robot
  B) Psikolojik roman -- Eylül
  C) Tezli roman -- İzlanda Balıkçısı
  D) Sosyal roman -- Yaprak Dökümü
  E) Romantik roman -- sefiller
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi romanın yapı unsurları arasında gösterilemez?
  A) Olay örgüsü
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Mekan
  E) Tema
  Cevap: E
 • 9) Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren, gerçek hayatta karşılaştığımız ve ya karşılaşabileceğimiz kişilerdir.
  Yukarıda tanımı verilen roman yapı unsuru aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Olay örgüsü
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Mekan
  E) Tema
  Cevap: B
 • 10)
  * Olayların geçtiği çevre ve yerlerdir.
  * Olayların gelişimine göre değişiklik gösterir.
  * Tasvir edilerek okuyucunun zihninde canlandırılır.

  Yukarıda verilenler hangi roman yapı unsurudur?

  A) Olay örgüsü
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Mekan
  E) Tema
  Cevap: D
 • 11) Romanlardaki rol dağılımına göre kişiler aşağıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri olabilir?
  I. Başkahraman
  II. Yardımcı kahramanlar
  III. Karşıt güç

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 12) Yazarın romandaki kişi, olay, yer ve zamanı ele alış biçimi olarak tanımlanan kavram hangisidir?
  A) Anlatıcı
  B) Bakış açısı
  C) Tema
  D) Mekan
  E) Kişiler
  Cevap: B
 • 13) Onun fikirlerinde ve duygularında hiçbir şey değişmemiştir. Bu gidişten o da memnun değil, ne bu yaşayış tarzını, ne evlerine girip çıkan insanları, o da beğenmiyor; fakat ne çare ki iş çığrından çıkmış, karısına olan zaafı yüzünden yahut daha başka sebeplerden kendini bir kere bu korkunç akıntıya kaptırmıştır; bu müdafaalar bu zaafa bir mazeret göstermekten başka bir şey için değildir.
  Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü
  Yukarıda verilen metnin bakış açısı türü hangisidir?

  A) Kahraman bakış açısı
  B) Gözlemci bakış açısı
  C) Hakim bakış açısı
  D) İzleyen bakış açısı
  E) Detaylı bakış açısı
  Cevap: C
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi romanı hikayeden ayıran faktörlerden değildir?
  A) Romanda kişi kadrosu hikayelere göre daha geniştir.
  B) Romanda zaman hikayeden daha geniştir.
  C) Romanda mekan hikayeden daha geniş ve çeşitlidir.
  D) Roman üç ana bölümden hikaye bir bölümden oluşur.
  E) Romanda olaylar zinciri söz konusu iken hikayede tek olay anlatır.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıda verilen romanlardan hangisi Realist roman türüne örnektir?
  A) Nana
  B) Bulantı
  C) Ulysses
  D) Kırmızı ve Siyah
  E) Gülün Adı
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder