...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * Güneş ernjisi
  * Jeotermal enerji
  * Biyokütle enerjisi
  * Hidrolik enerji
  * Rüzgar enerjisi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) Dünyamızda doğal kaynaklar hızla tükenmektedir.
  (....) Dünyanın en büyük enerji kaynağını fosil yakıtlar oluşturmaktadır.
  (....) Fosil yakıtların kullanılması sonucu çevreye zarar verilmektedir.
  (....) Petrol sürdürülebilir enerji kaynakları arasındadır.
  (....) Artan nüfus enerji ihtiyacını orantılı olarak artırır.
  Cevap: D -- D -- D -- Y -- D
 • 3) Güneş enerjisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Tüm enerjilerin kaynağıdır.
  B) Sürdürülebilir enerji kaynağıdır.
  C) Konut, endüstri ve özel alanlarda kullanımı yaygındır.
  D) Hareket enerjisi kullanılarak elde edilir.
  Cevap: D
 • 4)
  I. Rüzgarın hareket enerjisinden yararlanılarak enerji elde edilir.
  II. En üstün yanı rüzgarın bir maliyetinin olamaması ve temiz olmasıdır.
  III. Çevreye herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
  Rüzgar enerjisi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5) a. Güneş enerjisi
  b. Rüzgar enerjisi
  c. Jeotermal enerji
  d. Hidrolik enerji
  e. Dalga enerjisi
  Yukarıda verilenleri aşağıda verilen açıklamalarla eşleştiriniz.

  (....) Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su alanlarından elde edilen enerji.
  (....) Dünyadaki hayatın temelini oluşturan enerji çeşitidir.
  (....) Akan suyun gücü kullanılarak elde edilen enerji çeşitidir.
  (....) Rüzgarın hareket gücü kullanılarak rüzgar jeneratörlerinden elektrik edilmesidir.
  (....) Deniz dalgalarının 3-4 metre yüksekliğe erişmesiyle kurulan düzenekten elektrik elde edilmesidir.
  Cevap: c -- a -- d -- b -- e
 • 6) Biyokütle enerji ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Her türlü organik atıktan, orman ve orman ürünleri atıklarından elde edilir.
  B) Ülkemizde hala saman, odun ve tezek kullanılmaktadır.
  C) Biyokütleden enerji ya doğrudan yakılarak yada sıvı ve gaz hainde elde edilir.
  D) En çok kullanımı sanayi alanındadır.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi modern hayatın getirdiği olumsuz etkiler arasında gösterilemez?
  A) Hızlı yemek kültürü
  B) İnsanoğlunun hep daha fazlasını arama isteği
  C) İletişimin daha çok yaygınlaşması
  D) Elektronik aletlerin hızla üretilip tüketilmesi
  Cevap: C
 • 8) Günümüzde insanların gıda üretiminde daha çabuk ve daha çok üretim almak istemesi sonucu GDO'lu besinler üretmeye başlamıştır.
  Yukarıda verilen GDO aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Gıda Destek Organiği
  B) Genetiği Değiştirilmiş organizma
  C) Genetik destek odağı
  D) Gıda değiştirme organizasyonu
  Cevap: B
 • 9)
  * Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği bakımından zengindir.
  * Ülkemiz jeotermal enerji kaynağı dünyanın yüzde 8 kadardır.
  * Coğrafi konum olarak güneş enerjisi için oldukça iyi bir yerdedir.
  * Rüzgar enerjisi bakımından dünyada bir çok ülkeden geridedir.
  Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  Cevap: B
 • 10) Dünyanın gidişatına dur diyen gönüllüler tarafından başlatılan Sakin Şehir projesiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dünyanın hız saplantısına inat sakin kalmayı tercih eder.
  B) Nüfusu 50000'in altında olan yerler sakin şehir olarak kabul edilmektedir.
  C) Sakin şehir kavramı dünyada cittaslow adıyla bilinmektedir.
  D) Amblem olarak dünyanın en hızlı hayvanı olan çita seçilmiştir.
  Cevap: D
 • 11) İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretiminde kimyasal madde kullanılmayan tarımsal üretim biçimi aşağıda verilenlerden hangisinin tanımıdır?
  A) Organik tarım
  B) Eski tip tarım
  C) Modern tarım
  D) İşlenmiş tarım
  Cevap: A
 • 12) Biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasında .......................... denir.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Sürdürülebilirlik
  B) Yenilenme
  C) Organiklik
  D) Enerji kaynağı
  Cevap: A
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynak değildir?
  A) Su
  B) Orman
  C) Dişmacunu
  D) Bitki örtüsü
  Cevap: C
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi çevreyi korumaya karşı alabileceğim önlemler arasında gösterilemez?
  A) Diş fırçalarken musluğu açık bırakmamak.
  B) Evleri ısı yalıtımlı yapmak
  C) Tarımda kimyevi maddeler kullanmamak.
  D) Tarlada suni gübre kullanmak.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Sürdürülebilir kalkınma doğaya zarar vermeden yapılmalıdır.
  B) Dünyadaki tüm kaynaklar sınırsızdır.
  C) Enerji üretiminde doğa dostu kaynakları kullanmamız çevre açısından önemlidir.
  D) Çevre dostu tüketim malzemeleri kullanmak ekonomiye ve dünyanın geleceğine olumlu bir yatırımdır.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
5. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 1. Sınav Karışık Orta 2018-01-15
Çevre Eğitimi, 5. Sınıf, 2. Dönem, 1 sınav, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir enerji, sakin şehir