...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik Uygulamaları 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) (+29) + ( -20) - (+9) = ?
  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 0
  B) 1
  C) 2
  D) 3
  Cevap: A
 • 2) (-23) - (+12) + (-5) +12 = ?
  İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 28
  B) -28
  C) 52
  D) - 52
  Cevap: B
 • 3) (-1) + (+1) + (-2) + (+2) + (-3) + ( +3) + (+15) = ?
  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 10
  B) 1
  C) -10
  D) 15
  Cevap: D
 • 4) 2 - 5 - 8 - 11 - .....
  Yukarıda verilen örüntünün 10. terimi aşağıdakilerden hansidir?

  A) 10
  B) 1
  C) -10
  D) 15
  Cevap: D
 • 5) 2 - 5 - 8 - 11 - .....
  Yukarıda verilen örüntünün 10. terimi aşağıdakilerden hansidir?

  A) 29
  B) 32
  C) 35
  D) 38
  Cevap: A
 • 6)
  a= -14
  b= -45
  c= 0
  d= 12
  Yukarıda verilen sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

  A) a > b > c > d
  B) b > c > d > a
  C) d > c > a > b
  D) b > c > a > d
  Cevap: C
 • 7) 4x - 5 denkleminin cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Bir sayının 4 katının 5 eksiği
  B) Bir sayının 5 katının 4 eksiği
  C) Bir sayının 4 katının 5 fazlası
  D) Bir sayının 5 katının 4 fazlası
  Cevap: A
 • 8) Ahmet elindeki kalemlerin 3 katının 5 fazlasını arkadaşına vermiştir.
  Yukarıdaki cümlenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) 5x + 3
  B) 3x + 5
  C) 5x - 3
  D) 3x - 5
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  A) - 90 < -80
  B) +5 > -10
  C) -12 < - 15
  D) + 4 < +8
  Cevap: C
 • 10)
  I. - 6 < -4
  II. +5 > -10
  III. + 3 < -16
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  Cevap: C
 • 11) Hangisinin mutlak değeri en büyüktür?
  A) -12
  B) 13
  C) 0
  D) -15
  Cevap: D
 • 12) 32x - 15y + 19 denkleminin değişkenleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 15 ve 32
  B) 15 ve x
  C) x ve y
  D) y ve 19
  Cevap: C
 • 13) 42'nin yarısının 15 eksiği ifadesini gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ( 42 / 2) + 15
  B) ( 42 / 2) - 15
  C) ( 42 / 4) + 15
  D) ( 42 / 4) - 15
  Cevap: B
 • 14) 8.(2x -4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 32x - 16
  B) 32x + 16
  C) 16x + 32
  D) 16x - 32
  Cevap: D
 • 15) 5x -9 ifadesi veriliyor. Buna göre x = 10 için işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) 40
  B) 41
  C) 42
  D) 43
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder