...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * On erkek ve beş kadından oluşan bir kafile gitmiştir.
  * Asıl amaç yeni bir yurt arayışıdır.
  * Peygamberliğin beşinci senesinde olmuştur.
  * 616 yılında gerçekleşmiştir.
  * Hicrete gidenler Mekke'nin ileri gelen Müslümanlarıdır.
  Habeşistan hicreti ile ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 2) “Biz, Allah’tan başkasına secde etmekten yine Allah’a sığınırız!”
  Sözlerini Habeşistan hükümdarı Necaşi'ye söyleyerek Necaşi'nin saygısını kazanan ve Müslümanları Mekke müşriklerine teslim etmekten caydıran sahabe hangisidir?

  A) Hz. Cafer
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Ali
  E) Hz. Ebubekir
  Cevap: A
 • 3) Aşağıda verilen hangi iki sahabenin İslamı kabul etmesiyle, Müslümanlarda güven ve emniyet hissi oluşurken, müşriklerde korku ve telaş hissi oluşmuştur?
  A) Hz. Ali -- Hz. Ömer
  B) Hz. Hamza -- Hz. Ömer
  C) Hz. Cafer -- Hz. Hamza
  D) Hz. Ömer -- Hz. Ebubekir
  E) Hz. Osman- -- Hz. Hamza
  Cevap: B
 • 4)
  * Peygamber efendimizn amcasıdır.
  * Güçlü ve gözü pektir.
  * Avlanmayı sever ve sık sık ava giderdi.
  Yukarıda verilen özellikler hangi sahabenindir?

  A) Hz. Osman
  B) Hz. Ömer
  C) Hz. Hamza
  D) Ebu Talip
  E) Hz. Ebubekir
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilen hangi olaydan sonra Hz. Hamza İslamiyeti kabul etmiştir?
  A) Peygamber efendimizin onu tehdit etmesi sonucu
  B) Ebu Cehil'in Peygamber efendimize kötü söz söylemesi sonucu
  C) Peygamber efendimizin Medine'ye hicreti sonucu
  D) Peygamber efendimizin taşlanması sonucunda
  E) Peygamber efendimize suikast girişimi soncunda
  Cevap: B
 • 6)
  * Mekke'nin sayılı okur-yazarlarından biriydi.
  * Cesaretli ve kararlıydı.
  * Onurlu ve sırtının yere gelmesi imkansızdı.
  Yukarıda verilenler hangi sahabenin özellikleridir?

  A) Hz. Ali
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Ebubekir
  Cevap: D
 • 7) Hangi sahabenin Müslüman oluşuyla, Peygamber efendimiz İslamı artık gizliden değilde açık olarak tebliğ etmeye başlamıştır?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Ebubekir
  Cevap: D
 • 8) İslam dininde Müslüman olduktan sonra adaleti ile nam salmış sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Ebubekir
  Cevap: D
 • 9) Ebu Cehil Peygamber efendimizin üzerinde yaptığı baskıların işe yaramadığını görünce, Müslüman mahallelerine yiyecek sokulmasını yasaklaması olayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ambargo dönemi
  B) Boykot yılları
  C) Zoraki hicret yılları
  D) Vazgeçirme politikası
  E) Sindirme yılları
  Cevap: B
 • 10) Ebu Cehil'in başkanlığında toplanan müşrikler Müslümanlara boykot koyma kararı almışlardı.
  Aşağıda verilenlerden hangisi alınan boykot kararları arasında değildir?

  A) Müslümanlardan kız alınıp verilmeyecek.
  B) Onlarla her türlü alış veriş kesilecek.
  C) Onlara yarımcı olan kabilelerle ilişik kesilecek.
  D) Alınan kararlar yazılı halde Kabe duvarına asılacak.
  E) En yakın zaman da Müslümanlar Mekke'den sürülecek
  Cevap: E
 • 11) Aşağıda Müslümanlara uygulanan ambargo ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Ebu Cehil'in başkanlığında Mekke'de duyurulmuştur.
  B) Müslümanların yaşadığı mahalleye giriş çıkış yasaklanmıştır.
  C) Ebu Leheb hariç bütün Haşimoğulları ve Muttalipoğulları Ebu Cehil'in yanına taşındı.
  D) Ebu Cehil gece gündüz boykotun uygulandığı mahalleye gidip, giriş çıkışı kontrol ediyordu.
  E) Müslümanlar büyük bir sıkıntı içine girmişti.
  Cevap: C
 • 12) Peygamber efendimiz ve Müslümanlara uygulanan boykot kaç yıl sürmüştür?
  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 1
  Cevap: D
 • 13) “Şu ümmet üzerinde şu günlerde toplanan iki musibetten hangisine en çok yanacağımı bilemiyorum!”
  Peygamber efendimiz bu sözünü hangi olay için söylemiştir?

  A) Hüzün Yılı
  B) Hicret Yılı
  C) Boykot Yılı
  D) Taif Yolculuğu
  E) Savaş Yılı
  Cevap: A
 • 14) Peygamber efendimizi derinden etkileyen senetü'l huzn'de hangi iki sahabe hayatını kaybetmiştir?
  A) Hz. Ayşe -- Ebu Talip
  B) Hz. Hatice -- Ebu Talip
  C) Hz. Hatice -- Hz. Ebubekir
  D) Hz. Ayşe -- Hz. Ebubekir
  E) Hz. Hatice -- Hz. Hamza
  Cevap: B
 • 15) “Allah’ım! Kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak Sana arz ederim. Niyazım ancak Sana’dır. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Herkesin hakir görüp de dalına bindiği çaresizlerin Rabb’i ancak Sen’sin. Benim Rabb’im de ancak Sen’sin. Sen, beni kötü huylu yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah’ım! Yeter ki Sen’in gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat Sen’in af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah’ım! Sen’in gazabına uğramaktan ve rızandan uzak kalmaktan, yine Sen’in karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini yoluna koyan nuruna sığınırım. Sen razı oluncaya kadar affını dilerim! Bütün güç ve kuvvet ancak Sen’in elindedir.”

  Peygamber efendimiz yukarıdaki duayı hangi olaydan sonra yapmıştır?

  A) Taif olayı
  B) Hicret
  C) Hüzün yılı
  D) Boykot yılı
  E) Bedir savaşı
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder