Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bilişim teknolojilerinin kullanımında yaşanan etik problemler dört ana başlık altında incelenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu dört ana başlıktan biri değildir?

  A) Gizlilik
  B) Erişim
  C) Fikri mülkiyet
  D) Doğruluk
  E) Yayıncılık
  Cevap: E
 • 2) Bilişim teknolojileri alanında üretilen bir soyut ürünün, tüm haklarının üreten kişiye ait olduğunu belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gizlilik
  B) Erişim
  C) Fikri mülkiyet
  D) Doğruluk
  E) Yayıncılık
  Cevap: C
 • 3) Creative Commons organizayonun getirdiği koşullardan olan .................. ; eserin ilk sahibinin belirtilmesi koşuluyla bu eseri kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Atıf
  B) Türetilemez
  C) Aynı Linsansla Paylaş
  D) Pazarla
  E) Ticari olamayan
  Cevap: A
 • 4) Telif hakları kapsamında kurulan dünyaca tanınan Creative Commons organizasyonu hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Kar amacı gütmemektedir.
  B) Eserin asıl sahibinin hakkını gözetmektedir.
  C) Dört ayrı koşul altında işlev görmektedir.
  D) Creative Commons lisansına sahip eserler belirtilen bu dört koşuldan yalnızca bir tanesine sahip olabilirler.
  E) Bu organizasyonda ön koşul eserin kaynağını belirtmektir.
  Cevap: D
 • 5) Bilişim teknolojilerini kullanarak saniyeler içerisinde milyonlarca bilgi içerisinden istediğimiz bilgiye ulaşmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
  A) Fikri mülkiyet
  B) Erişim
  C) Gizlilik
  D) Doğruluk
  E) Verimlilik
  Cevap: B
 • 6) İnternet dünyasında neredeyse milyarlarca bilgi bulunmaktadır. Ancak bazı bilgilerin herkese açık olmaması gerekmektedir. Bu bilgiler devlet sırları, kişisel bilgiler vb olabilir. Bu yüzden bilişim teknolojilerinde paylaşılan bilgilerin erişimleri de bu konuda ayarlanması gerekmektedir.
  Yukarıda bahsedilen bilişim teknolojileri kavramı hangisi ile açıklanabilir?

  A) Fikri mülkiyet
  B) Erişim
  C) Gizlilik
  D) Doğruluk
  E) Verimlilik
  Cevap: C
 • 7) Uluslar arası Bilgisayar Etik Enstitüsüne göre aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerini doğru kullanılabilmesi için olaması gereken kurallardan değildir?
  A) Bilişim teknolojilerini başkalarına zarar vermek için kullanmayınız.
  B) Başkasına ait olan verileri incelemeyiniz.
  C) Lisanssız yazılımlar kullanmayınız.
  D) Bilişim teknolojilerini hırsızlık yapmak için kullanmayınız.
  E) İnternette bir günde en fazla 2 saat geçiriniz.
  Cevap: E
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi bilginin doğruluğunu araştırırken kullanılabilecek bir yöntem değildir?
  A) Kullanıcıya bilgi aktaran kanal kaynağını belirtmelidir.
  B) Kaynağı belirtilmemiş bilgiye şüpheyle yaklaşılmalıdır.
  C) Elde edilen bilgiler üç farklı kaynaktan teyit edilmelidir.
  D) Bilgiyi aktaran sitenin adresi kontrol edilmelidir.
  E) Alan adı uzantılarından ziyade sitenin ismi çok önemlidir.
  Cevap: E
 • 9) İnternette bulunan her sitenin bir alan adı bir de alan adı uzantısı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi alan adı uzantıları arasında gösterilemez?
  A) .com
  B) .edu
  C) .k12
  D) .org
  E) .gop
  Cevap: E
 • 10) Ticari amaç gütmeyen, daha çok dernek, vakıf gibi kuruluşların kullandığı web site uzantısı hangisidir?
  A) .com
  B) .edu
  C) .k12
  D) .org
  E) .gov
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
 • Ponçik
 • 2020-10-27

Cevapları yok mu?