Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Zacharias Janssen adlı bilim adamının icat ettiği ilk mikroskopla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) 21 yüzyılın başlarında icat edilmiştir.
  B) İçbükey ve dışbükey mercekler kullanılarak oluşturulmuştur.
  C) 9 kat büyütme gücüne sahiptir.
  D) İlk yıllarda sinek ve böcekleri incelemek için kullanılmıştır.
  E) İlk zamanlar sadece eğlence amaçlı kullanılmıştır.
  Cevap: A
 • 2) Mikroskopla bakterilerin varlığını ilk kez keşfeden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Theodor Schwann
  B) Matthias Schleiden
  C) Leeuwenhoek
  D) Rudolf Virchow
  E) Zacharias Janssen
  Cevap: C
 • 3)
  * Hücre canlının temel yapı taşıdır.
  * Bütün canlılar bir yada daha fazla hücreden oluşmaktadır.
  * Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi sonucu oluşur.
  * Tüm metabolik olaylar hücre dışında gerçekleşir.
  * Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır.
  Yukarıda hücre teorisi ile ilgili verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: B
 • 4) Hücre -- Organ -- Doku -- Sistem --- Organizma
  Yukarıdaki sıralamanın doğru olması için hangi ikisi yer değiştirmelidir?

  A) Hücre -- Organ
  B) Hücre -- Doku
  C) Organ -- Doku
  D) Sistem -- Organizma
  E) Doku -- Sistem
  Cevap: C
 • 5)
  I. Zarla çevrili organalleri yoktur.
  II. Organel olarak sadece ribozom bulunur.
  III. Kalıtsal materyali halkasal şeklindedir.
  Prokaryot hücre ili ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 6) Ökaryot hücrelerle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Prokaryot hücrelere göre daha büyüktür.
  B) Gelişmiş yapıları vardır.
  C) Tek katlı zarla çevrilidir.
  D) Kalıtsal materyalleri kromatinler halindedir.
  E) Zarlı organellere sahiptir.
  Cevap: C
 • 7) Ökaryot ve prokaryot hücre karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
  A) Ökaryot hücrelerde hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek ortaktır.
  B) Prokaryot hücreler, tüm yaşamsal faaliyetlerini sitoplazmada gerçekleştirir.
  C) Ökaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler hücre zarı sitoplazma ve organallerde gerçekleşir.
  D) Hücre sayı, şekil ve büyüklükleri farklı olmasına rağmen yapı ve özellikleri benzerdir.
  E) Çok hücreli canlılar prokaryot hücre olarak bilinir.
  Cevap: E
 • 8)
  * Hücreyi dış ortamdan ayırır.
  * Esnek, ince ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir.
  * Hücreye şekil verir.
  * Hücreyi korur.
  * Hücrenin dağılmasını engeller.
  Verilenlerden kaç tanesi hücre zarı için doğrudur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 9) Hücre zarının yapısıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Çift katlı fosfolipti tabakası esnek ve sürekli hareket halindedir.
  B) Fosfolipitlerin baş kısmı fosfat-gliserol içerir
  C) Yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısmı içe dönüktür.
  D) Fosfolipitlerin hücre dışına ve sitoplazmaya bakan baş kısımları suda çözünür.
  E) Posfolipit moleküllerinin arasında rastgele bir şekilde dağılmış karbonhidrat bulunur.
  Cevap: E
 • 10) Hücre zarında uyarıları algılayan reseptör olarak görev yapan, hücrelerin birbirini tanımasını sağlayan ve hücre zarını seçici geçirgenliğini denetleyen molekül hangisidir?
  A) Kanal proteinleri
  B) Kolesterol
  C) Selüloz
  D) Kitin
  E) Glikoprotein
  Cevap: E
 • 11) Bitki hücrelerinde hücre zarının dış kısmında bulunan koruyucu yapı hangisidir?
  A) Kanal proteinleri
  B) Kolesterol
  C) Selüloz
  D) Kitin
  E) Glikoprotein
  Cevap: C
 • 12) Hücre zarından madde geçişleri maddenin hangi niceliğine bağlı değildir?
  A) Maddenin büyüklüğü
  B) Elektrik yükü
  C) Yağda çözünebilmesi
  D) Maddenin özkütlesi
  E) Suda çözünebilmesi
  Cevap: D
 • 13) Verilenlerden hangisi hücre zarından büyük molleküllerin taşınması metotlarından biri değildir?
  A) Endositoz
  B) Fagositoz
  C) Osmoz
  D) Pinositoz
  E) Ekzositoz
  Cevap: C
 • 14)
  I. Difizyon
  II. Osmoz
  III.Fagositoz
  Verilenlerden hangisi ve ya hangileri hücre zarından küçük moleküllerin taşınması için kullanılan yöntemdir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 15) Hücre zarında yağı çözen ve yağda çözünen maddeler, suda çözünen maddelere göre daha hızlı geçiş yapar.
  Buna göre aşağıda verilen vitaminlerden hangisi diğerlerine göre daha hücre zarından daha yavaş geçer?

  A) A vitamini
  B) D vitamini
  C) B vitamini
  D) E vitamini
  E) K vitamini
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder