...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik Uygulamaları DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Bir dikdörtgenin kısa kenarı 5'tir. Bu dikdörtgenin çevresi 30 ise uzun kenarı kaç cm'dir?
  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  Cevap: C

 • 2) Alanı 64 olan karenin çevresi kaçtır?
  A) 24
  B) 28
  C) 30
  D) 32
  Cevap: D

 • 3) Bir babanın ve iki çocuğunun bu günkü yaşlarının toplamı 25 tir. 5 Yıl sonra bu üçünün yaşlarının toplamı kaç olur?
  A) 40
  B) 45
  C) 50
  D) 55
  Cevap: A

 • 4) Aysun ile Elif'in 10 yıl önceki yaşları farkı 7 dir. 30 yıl sonra yaşları farkı kaç olur?
  A) 21
  B) 14
  C) 7
  D) 3
  Cevap: C

 • 5) Mehmet dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın etrafına çit çekmek istemektedir. Bu tarlanın kısa kenarı 10 uzun kenarı 20 m'dir.
  Buna göre Mehmet tarlanın etrafına çit için ne kadar tel alması gerekmektedir?

  A) 100 m
  B) 90 m
  C) 80 m
  D) 60 m
  Cevap: D

 • 6) Kendisi ve 1 hariç hiç bir sayıya bölünemeyen sayılara asal sayı denir.
  Aşağıdakilerden hangisi en küçük pozitif asal sayıdır?

  A) 0
  B) 1
  C) 2
  D) 3
  Cevap: C

 • 7) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür?
  A) (+6). (-9)
  B) (-12). (-10)
  C) (+5) - ( -30)
  D) (+6) + (+15)
  Cevap: B

 • 8) -30 büyük en küçük tam sayı ile 3'ten küçük en büyük doğal sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -17
  B) -27
  C) 17
  D) 27
  Cevap: B

 • 9) İki kardeşin 5 yıl önceki yaşları toplamı 19 dur. Buna göre bu kardeşlerin yaşları toplamı bugün kaçtır?
  A) 25
  B) 28
  C) 29
  D) 30
  Cevap: C

 • 10) Ömer matemetik uygulamaları dersinin 1.sınavından 70 almıştır. Ömer ikinci sınavdan kaç alırsa matematik uygulamaları dersinin ortalaması 80 olur?
  A) 100
  B) 95
  C) 90
  D) 80
  Cevap: C

 • 11) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu negatiftir?
  A) (-5) . ( -3)
  B) (+9) - (-2)
  C) (-12) - ( -11)
  D) (-4) : (+2)
  Cevap: C

 • 12) Ahmet'in yaşı dedesinin yaşının 1 / 4 kadardır. Dedesi 12x yaşında olduğuna göre Ahmet'in yaşı x türünden hangisidir?
  A) 2x
  B) 3x
  C) 4x
  D) 5x
  Cevap: C

 • 13) Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisinin aritmetik ortalaması 12 dir?
  A) 12,13,11
  B) 3, 9,16
  C) 1, 8, 11
  D) 7, 7, 10
  Cevap: A

 • 14) Çevresi 42 olan bir eşkenar üçgenin bir kenarı kaç cm'dir?
  A) 14
  B) 12
  C) 10
  D) 8
  Cevap: A

 • 15)
  6x + 8y -18 = 42
  Denkleminin değişkenleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 6 -- 8
  B) x -- y
  C) 18 -- 42
  D) 6 -- 42

  Cevap: B
 • Matematik Uygulamaları Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.