...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Monosakkaritlerin çeşitlerinden olan Heksozlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) 12 karbonlu monosakkaritlerdir.
  B) Kapalı formüle sahiptirler.
  C) En önemlilerinden biri glikozdur.
  D) Sağlıklı bir insanın 100 mL kanında yaklaşık 100 - 140 mg glikoz bulunur.
  E) Glikoz fotosentezle üretilir.
  Cevap: A

 • 2) Çok fazla sayıda glikozun glikozit bağıyla birleşerek oluşan yapıya ne denir?
  A) Monosakkarit
  B) Disakkarit
  C) Polisakkarit
  D) Pentoz
  E) Glikosakkarit
  Cevap: C

 • 3) Karbonhidratlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hücrede birinci derecede enerji kaynağıdır.
  B) Hücre zarının ve çeperinin ayrıca nükleik asitlerle ATP'nin yapısına katılır.
  C) Sakkaritler olarak ta adlandırılır.
  D) İçerdiği birim şeker molekül sayısına göre 5 guruba ayrılır.
  E) Glikozit bağı kurarlar.
  Cevap: D

 • 4) Plisakkaritlerden olan selüloz için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Yapısal bir poliaskkaritdir.
  B) Bitki hücrelerini çevreleyen duvarın temel bileşenidir.
  C) Bitkiler tarafından fotosentezle üretilir.
  D) Bitkilerde selüloz sentezi hücre zarında gerçekleşir.
  E) Selüloz kağıdın ham maddesidir.
  Cevap: C

 • 5) Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküllere ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fruktoz
  B) Glikoz
  C) İzomer
  D) Heksoz
  E) Pentoz
  Cevap: C

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi canlıları karakterize eden bileşiklerden değilidir?
  A) Yağ
  B) ATP
  C) Protein
  D) Nükleik asit
  E) Karbonhidrat
  Cevap: B

 • 7) Glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşan ve çay şekeri olarak ta bilinen disakkarit hangisidir?
  A) Sükroz
  B) Glikoz
  C) Laktoz
  D) Maltoz
  E) Heksoz
  Cevap: A

 • 8)
  * İki adet heksoz, dehidrasyon tepkimesiyle oluşur.
  * Glikozit bağı kurarlar
  * Maltoz örnek olarak gösterilebilir.
  * Maltoz iki glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşur.
  * Hidroliz edildiğinde açığa çıkan monomerler hücre zarından geçebilir.
  Disakkaritler ile ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A

 • 9) Büyük moleküllerden oluşan bazı karbonhidratlar ile proteinlere ve nükleik asitlere ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Monomer
  B) Hidroliz
  C) Polimer
  D) Dehidrasyon
  E) ATP
  Cevap: C

 • 10) Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülen mineral hangisidir?
  A) Klor
  B) Demir
  C) Magnezyum
  D) İyot
  E) Flor
  Cevap: C

 • 11)
  I. Karbon
  II. Hidrojen
  III. Oksijen
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri organik bileşiklerin yapısında bulunur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E

 • 12) Karbonhidratlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanda fazlası yağa dönüştürülür.
  B) Çok tüketilmesi şişmanlığa yol açar.
  C) Diyabetin azalmasına sebep olur.
  D) Vücut enerji ihtiyacını ilk olarak karbon hidratlardan alır.
  E) Az tüketildiğinde halsizlik oluşur.
  Cevap: C

 • 13) Yapısal polisakkarit çeşitlerinden olan kitin yapısal olarak selüloza benzemektedir. Ancak selülozdan farklı olarak .................... elementini içerir.
  Yukarıda boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Azot
  B) Kükürt
  C) Fosfor
  D) Hidrojen
  E) Karbon
  Cevap: A

 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi polisakakritlere örnek olarak verilemez?
  A) Selüloz
  B) Nişasta
  C) Glikojen
  D) Kitin
  E) Sükroz
  Cevap: E

 • 15)
  * Üç ile yedi arasında karbon atomu içerebilen en basit karbonhidratlardır.
  * Karbonhidratların monomerleridir.
  * Sindirimle daha küçük birimlere ayrılamazlar
  Yukarıda verilenler hangisinin özellikleridir?

  A) Monoksakkaritler
  B) Disakkartler
  C) Polisakkaritler
  D) Pentozlar
  E) Heksozlar
  Cevap: A
 • Biyoloji Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.