...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda dünyanın yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dünyanın yapısı geoit biçimindedir.
  B) Ekvatorun yarıçapı 6.378 km'dir.
  C) Dünya 1 / 297 oranında basıktır.
  D) Kutupların çevresi 40.009 km'dir.
  E) Dünyanın yaşı 10 milyardan fazladır.
  Cevap: E
 • 2) Dünyanın şeklinin küresel olması sonucu dünya üzerinde etkileri vardır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın küresel şeklinin olması sonucu değildir?

  A) Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır.
  B) Cisimlerin gölge boyları kutuplara doğru kısalır.
  C) Termik basınç kuşaklar oluşur.
  D) Dünyanın bir yarsı aydınlık diğer yarısı karanlık olur.
  E) Aydınlama çizgisi çember şeklinde olur.
  Cevap: B
 • 3) Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir çok değişiklik olmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden değildir?

  A) Güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülür.
  B) Yer çekimi artar
  C) Sıcaklık azalır
  D) Denizlerin tuzluluk oranı azalır
  E) Gölge boyları uzar
  Cevap: A
 • 4)
  I. Parellerin uzunlukları
  II. Meridyenler arası mesafe
  III. Kalıcı kar alt sınır
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır?


  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi içinde bulunduğumuz galaksidir?
  A) Güneş Galaksisi
  B) Samanyolu Galaksisi
  C) Uzayyolu Galaksisi
  D) Bigbang Galaksisi
  E) Uzamsal Galaksi
  Cevap: B
 • 6) Güneşin ufkun altına inmesi sonucunda oluşan alaca karanlık aşamasıdır.
  Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tan vakti
  B) Grup vakti
  C) Alaca karanlık vakti
  D) Şafak vakti
  E) Gece vakti
  Cevap: B
 • 7) Aşağıda dünyanın günlük hareketi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir.
  B) Dünyanın tam bir dönüşü 24 saat sürer
  C) Çizgisel hız dünyanın günlük hareketleri sonucu ortaya çıkar
  D) Çizgisel hız Ekvatordan kutuplara doğru artar
  E) Dünyanın birim zamanda oluşturduğu açıya açısal hız denir.
  Cevap: D
 • 8)
  * Doğuda yerel saat ileride, batıda geridedir.
  * Sürekli rüzgarlar Kuzey yarım kürede sağa, güneyde sola sapar
  * Güneş doğuda erken, batıda geç doğar
  Yukarıda verilenler hangisinin sonucudur?

  A) Dünyanın geoit şeklinin sonucu
  B) Dünyanın küresel şeklinin sonucu
  C) Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi sonucu
  D) Dünyanın yıllık hareketi sonucu
  E) Dünyanın basık şeklinin olması sonucu
  Cevap: C
 • 9) Dünya günlük ve yıllık olmak üzere iki şekilde hareketi vardır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın günlük hareketlerinin sonuçlarından değildir?

  A) Gece ve gündüz birbirlerini izler
  B) Gün içinde Güneş ışınlarının geliş açısı değişir.
  C) Merkezkaç kuvveti oluşur.
  D) Yarım kürelerde mevsim süreleri farlı olur.
  E) Yön kavramı olur.
  Cevap: D
 • 10) Dünyanın günlük hareketi sonucu günlük sıcaklık farkları oluşur.
  Aşağıdakilerden hangisi günlük sıcaklık farkları oluşması sonuçlarından değildir?

  A) Mekanik çözülmeler oluşur
  B) Günlük basınç farkları meydana gelir
  C) Fiziksel parçalanma oluşur.
  D) Rodos rüzgarlarını oluşturur
  E) Gün içinde farlı sıcaklıklar görülür.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıda dünyanın yıllık hareketi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dünyanın güneş etrafında yaptığı harekettir.
  B) Dünya güneş etrafındaki yaptığı hareket geoit şeklindedir.
  C) Dünyanın güneş etrafında bir turunu tamamlaması 365 gün ve 6 saattir.
  D) Bu turun tamamlamasına takvim yılı denir.
  E) Yörüngenin bulunduğu düzleme yörünge düzlemi denir.
  Cevap: B
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın elips şeklinde hareket etmesi sonucunda oluşan durumlardan değildir?
  A) Dünyanın yörüngedeki hızı değişir.
  B) Şubat ayı 28 gün sürer
  C) Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle 23 Eylül'de oluşur
  D) Yarım kürelerde ki mevsim süreleri farklı olur.
  E) Ekvatorda alaca karanlık süresi kısa olur
  Cevap: E
 • 13) Aşağıda verilen tanımlardan hangisi doğru değildir?
  A) Yer Ekseni: Kutup noktalarından ve yerin merkezinden geçtiği varsayılan doğru.
  B) Ekinoks: 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine verilen isimdir.
  C) Solstis: 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine verilen isimdir.
  D) Eksen eğikliği: Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açıdır.
  E) Ekliptik: Dünyanın günlük hareketidir.
  Cevap: E
 • 14)
  * Dünyada gece-gündüz süreleri eşittir
  * Güneş ışınları ekvatora dik açı ile gelir
  * Yarım kürelerde bahar mevsimi yaşanır.
  Verilenler hangi tarihlerde gerçekleşir?

  A) 21 Mart -- 21 Aralık
  B) 21 Aralık -- 21 Haziran
  C) 21 Mart -- 23 Eylül
  D) 23 Eylül -- 21 Haziran
  E) 21 Eylül -- 23 Aralık
  Cevap: C
 • 15)
  * Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl içinde değişir.
  * Cisimlerin gölge boyları yıl içinde değişir.
  * Meltem rüzgarları oluşur.
  * Muson rüzgarları oluşur
  * Matematik iklim kuşakları oluşur.
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi dünyanın yıllık hareketi sonucunda ortaya çıkan sonuçlardandır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder