Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Yardımlaşma ve dayanışma insan olmanın bir gereğidir.
  B) Dinimizde sadaka bir yardımlaşma örneğidir.
  C) Başkalarına yardım etmek dinimizce bir sorumluluğumuzdur.
  D) Yardımlaşma insanlar arasındaki sınıfları artırır.
  E) İnfak dinimizde yardımlaşma ve dayanışma örneğidir.
  Cevap: D
 • 2) Dinimizce yardımlaşma ve dayanışma bizler üzerinde bir sorumluluktur. Bunun için vakıflar kurulmuş ve vakıflar tarafından gerekli işlemler yapılmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurulan bu vakıfların yaptığı çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

  A) Camiler
  B) Aşevleri
  C) Mİsafirhaneler
  D) Okullar
  E) Otoyollar
  Cevap: E
 • 3) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi birlik ve beraberliğimiz sağlamada en az etki eder?
  A) Cuma namazı
  B) Bayram namazı
  C) Hac ibadeti
  D) Sadaka ve Zekat
  E) Dua etmek
  Cevap: E
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi sosyal hayatı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
  A) İnfak
  B) Zina
  C) Fitne ve Fesat
  D) Alkol
  E) Yalan ve hile
  Cevap: A
 • 5) Ahlak ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Huy, mizaç ve karakter anlamına gelmektedir.
  B) İnsanın kendi arzusuyla kötülüklerden uzak durmasıdır.
  C) Dinimiz insanın ahlaklı olmasını emretmiştir.
  D) Ahlak her kişide aynıdır.
  E) Mutluluğun temeli ahlaklı olmaktan geçer
  Cevap: D
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi ahlaki yozlaşmanın yaygınlaşmasında diğerlerine göre daha az etki eder?
  A) Ahlaki değerleri önemsemeyen televizyon programları
  B) Ahlak dışı internet siteleri
  C) Ahlak kuralları olmayan oyunlar
  D) Ahlak dışı dizi ve filimler
  E) İletişim araçları
  Cevap: E
 • 7) Ahlaki yozlaşma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Temelinde dış çevre etkindir.
  B) Allah'ın rızası yerine nefse boyun eğmektir.
  C) Toplum huzurunu bozan davranışları alışkanlık haline getirir.
  D) Hırsızlık, haksızlık, şiddet gibi davranışlara sürükler
  E) İntihara kadar götürebilir.
  Cevap: A
 • 8) “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.”
  Peygamber efendimiz bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

  A) Ahlaklı olmanın
  B) Yalan söylememenin
  C) Sadaka vermenin
  D) İnfak etmenin
  E) Hayasız olmamanın
  Cevap: B
 • 9) Yalan ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür.
  B) İnsan bilerek karşıdakini aldatır.
  C) Zorda kaldığımız durumlarda yalan söyleyebiliriz.
  D) İnsanlar güvenini kaybederler.
  E) Adaletin gerçekleşmesine engel olur
  Cevap: C
 • 10) Bir kimsenin özel hayatını merak ederek öğrenmek için gizlice kişi hakkında araştırma yapılmasına ne denir?
  A) İzleme
  B) Tecessüs
  C) Mahremiyet
  D) Gözlem
  E) İnfak
  Cevap: B
 • 11) Fitne ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Bozgunculuk, karışıklık ve kargaşa anlamına gelir.
  B) İnsanlar arasındaki güven duygusunu zedeler
  C) Huzur ortamını bozar.
  D) İçi dışı bir olmamak anlamına gelmektedir.
  E) Dedikodu, iftira ve yalan gibi tutum ve davranışları yanında getirir.
  Cevap: D
 • 12) İslam dininde iki yüzlü olan içi dışı bir olmayan kişilere ne denir?
  A) Fitne
  B) Fesat
  C) Nifak
  D) Hain
  E) İnfak
  Cevap: C
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininde emir ve yasaklarla muhafazası gözetilmesi gereken beş temel öğeden biri değildir?
  A) Mal
  B) Can
  C) İman
  D) Akıl
  E) Çevre
  Cevap: E
 • 14) Zina ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Gayri meşru ilişki anlamına gelmektedir.
  B) Zina yapan kişiye zinakar denir.
  C) Büyük günahlar arasındadır.
  D) Aile huzurunu yok eder.
  E) Toplum huzurunu zedeler
  Cevap: B
 • 15) İyi ve kötüyü ayırt etmemiz ................... sayesinde, iyi ve ya kötüden birini seçmemiz ise ................ sayesinde olur.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) İrade -- Bilinç
  B) Bilinç -- İrade
  C) Akıl -- İrade
  D) Akıl -- Bilinç
  E) Bilinç -- Akıl
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder