...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Fizik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Canlı ve cansız bütün varlıkların yapı taşları ............... dır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hücre
  B) Atom
  C) Element
  D) Molekül
  E) Madde
  Cevap: B
 • 2) Kütlesi, eylemsizliği olan ve uzayda yer kaplayan yapılara ne denir?
  A) Varlık
  B) Atom
  C) Element
  D) Molekül
  E) Madde
  Cevap: E
 • 3) Kütle ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddelerin ortak özelliklerindendir
  B) Nesneyi oluşturan madde miktarıdır.
  C) Değişmeyen madde miktarıdır.
  D) Ortamın ısı ve basınç şartlarına göre farklı miktarlara dönüşebilir
  E) Maddeyi oluşturan atomlara bağlı bir niceliktir.
  Cevap: D
 • 4)
  * m harfi ile gösterilir
  * Değişmeyen madde olarak adlandırılır
  * Maddelerin ortak özelliklerindendir
  Yukarıda verilenler maddenin ortak özelliklerden hangisinindir?

  A) Kütle
  B) Hacim
  C) Eylemsizlik
  D) Özkütle
  E) Atom
  Cevap: A
 • 5) Aşağıda verilen kütle birimlerini çevirme işlemlerini yapınız.
  a. 500 mg = ............................ g
  b. 300 g = ............................. kg
  c. 0.5 kg = ............................. g
  d. 5 t = ............................ kg
  Cevap: a: 0,5 g -- b: 0,3 kg -- c: 500 g -- d: 5000 kg
 • 6)
  * Elektronik terazi
  * Eşit kollu terazi
  * Baskül
  * Kantar
  * Dereceli silindir
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ile kütle ölçümü gerçekleştirilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: B
 • 7) Maddelerin kütle ölçümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Eşit kollu terazi ile katı cisimlerin kütlesi ölçülebilir
  B) Gazlar bulundukları kapla birlikte tartıldığı için sıvılardan farklı olarak ölçülür
  C) Sıvıların ölçümünde boş kabın kütlesine dara denir.
  D) Kantar bir kütle ölçü aracıdır.
  E) Sıvının kaptan hariç kendi kütlesine brüt kütle denir.
  Cevap: B
 • 8) Maddelerin uzayda kapladıkları alana ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Özkütle
  B) Hacim
  C) Atom
  D) Kütle
  E) Eylemsizlik
  Cevap: B
 • 9) Hacim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) V harfi ile sembolize edilir.
  B) Maddelerin ortak özelliklerindendir.
  C) Katıların belirli bir hacmi vardır.
  D) Sıvıların belirli bir hacmi yoktur.
  E) Gazların belirli bir hacmi yoktur.
  Cevap: D
 • 10) Kenar uzunlukları sırasıyla 2,5,4 olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm küptür?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
  E) 50
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder