...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. Bu artış sonucu aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması olanaksızdır?
  A) Doğal kaynaklar hızla tükenmesi
  B) Atık oluşumunun artması
  C) Çevrenin kendini yenilemesinin hızlanması
  D) İnsanlığın sağlığına zararlı tehditlerin çoğalması
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen doğal sebeplerden değildir?
  A) Doğal afetler
  B) Turizm
  C) Yeryüzü şekilleri
  D) Bitki örtüsü
  Cevap: B
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen ekonomik sebeplerdendir?
  A) Doğal afetler
  B) Turizm
  C) Yeryüzü şekilleri
  D) Bitki örtüsü
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen sosyal sebeplerdendir?
  A) Öğrenim ihtiyacı
  B) İş bulma imkanı
  C) Tarım faaliyetleri
  D) Besin temini
  Cevap: A
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi dünya nüfusunu etkileyen üç ana unsurdan biri değildir?
  A) Özel sebepler
  B) Doğal sebepler
  C) Ekonomik sebepler
  D) Sosyal sebepler
  Cevap: A
 • 6) Hızlı kentleşmenin çevre üzerinde bir çok olumsuz etkisi olmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu etkilere örnek gösterilemez?

  A) Kötü koku
  B) Zehirlilik
  C) Hava kirliliği
  D) İnsan gücü
  Cevap: D
 • 7) Günümüzde binlerce araba gün içerisinde hareket etmektedir. Ortalama büyüklüğe sahip bir otomobil günde yaklaşık .................... kg karbondioksit havaya salmaktadır. Karbondioksit ise sera etkisinin en temel etkenidir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 200
  B) 150
  C) 100
  D) 50
  Cevap: B
 • 8) Çevre problemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin ortak problemidir.
  B) Plansız kentleşme ve sanayileşme ile ilgilidir.
  C) Su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği gibi problemler beraberinde getirmektedir.
  D) Şehirlerin alt yapısında çok problem göstermez.
  Cevap: D
 • 9) İnsanların kullandığı yenilebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplanmasına ne denir?
  A) Ekolojik Ayak izi
  B) Çevresel Ayak izi
  C) Ekosistemsel İz
  D) Ekolojik denge
  Cevap: A
 • 10) Ekolojik ayak izi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dünyada üretim yapılabilen alanların, yaşayan nüfusa oranlaması sonucu ortaya çıkar.
  B) Doğanın geri dönüşüm ve yenilenebilirlik kapasitesini ölçer
  C) Çevre kirliliğini önlemek için yapmamız gerekenleri söyler.
  D) İnsanların çevre problemlerindeki payının ne olduğunu söyler.
  Cevap: C
 • 11) Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
  A) Bir insanın beslenme ve barınması
  B) Bir insanın günlük hayattaki doğal kaynak kullanma derecesi
  C) Bir insanın bir günde uyuduğu saat
  D) Bir insanın gün içinde çevreye bıraktığı atık miktarı.
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi bir kişinin oluşturduğu ekolojik ayak izinde atıklardan sayılmaz?
  A) Organik atıklar
  B) Bitkisel atıklar
  C) Katı atıklar
  D) Tehlikeli atıklar
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarının yapay yollarla oluşumlarından biri değildir?
  A) Katı atık yönetimi ile
  B) Fosil yakıtları yakılması ile
  C) Mikroskobik canlıların organik canlıları ayrıştırması ile
  D) Arazi kullanım değişikliği ile
  Cevap: C
 • 14) Sera gazları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Doğal ve yapay yollarla oluşur
  B) Birçok gazın oluşturduğu gazlar topluluğuna verilen bir isimdir.
  C) Fosil yakıtların hızlı artışı sera gazlarının etkisin artırmıştır.
  D) Ulaştırma alnından oluşan sera gazları doğal yollar oluşur.
  Cevap: D
 • 15) Ortalama bir kişinin dünya üzerindeki ekolojik ayak izi kaç hektardır?
  A) 4.6
  B) 4.1
  C) 4.0
  D) 3.9
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder