...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Allah'ın (c.c) gönderdiği vahiyler, emirleri ve yasakları insanlara duyurmak ve açıklamak anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) Sünnet
  B) Risalet
  C) Ayet
  D) Vahiy
  E) Öğüt
  Cevap: B
 • 2) Allah (c.c) peygamberler aracılığıyla gönderdiği emir ve yasakların tümüne ne denir?
  A) Sünnet
  B) Risalet
  C) Ayet
  D) Vahiy
  E) Öğüt
  Cevap: D
 • 3) Cahiliye döneminde peygamber efendimiz Mekke'nin her türlü kötülük ve çirkinliği işliyor oluşundan dolayı sık sık ................... dağındaki ..................... mağarasın giderdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Nur Dağı -- Hira Mağarası
  B) Merve Dağı -- Hİra Mağarası
  C) Sefa Dağı - Hira Mağarası
  D) Nur Dağı -- Nur Mağarası
  E) Sefa Dağı -- Nur Mağarası
  Cevap: A
 • 4) İlk vahiy peygamber efendimize kaç yaşında iken geldi?
  A) 41
  B) 40
  C) 39
  D) 38
  E) 37
  Cevap: B
 • 5) Peygamber efendimize ilk vahiy hangi ayda gelmiştir?
  A) Ramazan
  B) Şaban
  C) Muharrem
  D) Nİsan
  E) Mayıs
  Cevap: A
 • 6) “Vallahi Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen, akrabaları gözetir; düşküne fakire yardım edersin. Misafiri ağırlar ve haklıdan yana olursun.”
  Sözleriyle peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde ona yardımcı olan kimdir?

  A) Hz. Hatice
  B) Hz. Aişe
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Fatıma
  E) Hz. Ömer
  Cevap: A
 • 7) Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde ona hiç şüphe etmeden inanan Hz.Hatice peygamber efendimizin söylediğine delil olarak aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?
  A) Sen akrabaları gözetirsin
  B) Düşküne ve fakire yardım edersin.
  C) Misafiri ağırlarsın
  D) Haklıdan yana olursun
  E) Beş vakit namazını kılarsın
  Cevap: E
 • 8) Peygamber efendimize ilk vahiy geldiği zaman Hz. Hatice Peygamber efendimizi yanına alarak amcasının oğlu ........................ götürdü.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hz. Ali
  B) Vakara b. Nevfel
  C) Zübeyr
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Hamza
  Cevap: B
 • 9) Peygamber efendimiz ilk tebliğlerini gizli olarak yapmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimizin ilk vahiylerini gizli olarak yapmasının sebeplerinden değildir?

  A) İnatçı, mutaasıp olan kavimlerin anmalarına zaman tanımak
  B) Ani muhaefet ve tepkilerini çekmemek
  C) Zayıf insanların zarar görmesini engellemek
  D) Gizli olarak daha hızlı yayıldığı için
  E) Cahil kavimlerin anlamalarına zaman vermek için
  Cevap: D
 • 10) Allah (c.c) Peygamberlere verdiği emir ve yasakların, peygamberler tarafından eksiksiz olarak insanlara bildirilmesine ne denir?
  A) Vahiy
  B) Tebliğ
  C) Risalet
  D) Bildiri
  E) Sünnet
  Cevap: B
 • 11) Peygamber efendimiz ilk vahiyden sonra yaklaşık kaç yıl boyunca İslam dinini gizlice yaymaya çalışmıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
  A) Hz. Hatice
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Zeyd
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Ebubekir
  Cevap: D
 • 13) Peygamber efendimiz gizli davet döneminde inananları yetiştirmek için hangisinin evinde toplantılar düzenlerdi?
  A) Hz. Erkam b. Erkam
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Zeyd
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Ebubekir
  Cevap: A
 • 14) İslam'ın ilk eğitim ve öğretim merkezi hangisidir?
  A) Darü'l Fünun
  B) Darü'l Erkam
  C) Medrese
  D) Darü'l Beyti
  E) Erdemliler birliği
  Cevap: B
 • 15) Sözcük anlamı arkadaş, dost olan ve terim anlamı olarak ta Peygamber efendimizi görmüş ve iman etmiş anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) Sahabi
  B) Mümin
  C) Dost
  D) Selefi
  E) Selef
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder