...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Çivilerin, iğnelerin uç kısımlarının sivri olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şekil güzel gözüksün diye
  B) Simetrik olsun diye
  C) Uç noktada basınç az olsun diye
  D) Uç noktada basınç çok olsun diye
  Cevap: D
 • 2) Elementlerin numaralarına ve özelliklerine göre dizildikleri tabloya ne denir?
  A) Metalik tablo
  B) Periyodik tablo
  C) Ametalik tablo
  D) Periyot tablo
  Cevap: B
 • 3) Periyodik tablo ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Periyodik tablo, periyot ve gruplardan oluşur.
  B) Yatay sıralıdır
  C) Toplam 13 adet periyot vardır.
  D) Periyotların her birinin bir numarası vardır.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildiğinde olan şeylerden değildir?
  A) Elementlerin atom numaraları artar
  B) Metalik özellikleri artar
  C) Elektron alama özelliği artar
  D) Elektro negatiflik büyür
  Cevap: B
 • 5) Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe olan durumlar ile ilgili aşağıda verilenlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Ametalik özellik artar
  (....) Elementlerin elektron verme özelliği artar
  (....) İyonlaşma enerjisi büyür
  (....) Metalik özellik artar.
  (....) Elementlerin kütle numarası artar.
  (....) Elektron alma özelliği artar
  (....) Elementlerin atom çapı büyür
  (....) Elementlere ait aitlik özelliği artar
  Cevap: D -- Y -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi periyodik tabloda yukarıdan aşağı doğru gidildikçe oluşan durumlardan değildir?
  A) Elementlerin atom numarası azalır
  B) Elektron alma isteği azalır
  C) Atom çapı büyür
  D) Bazlık özelliği artar
  Cevap: A
 • 7)
  * Elementlerin sahip olduğu ametalik özellik azalır
  * Bazlık özelliği artar
  * Atom çapı büyür
  Yukarıda verilenler periyodik cetvelde hangi durumda oluşur=

  A) Solda sağa gidildiğinde
  B) Yukarıdan aşağı gidildiğinde
  C) Sağdan sola gidildiğinde
  D) Aşağıdan yukarı gidildiğinde
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi soygazların özelliklerinden değildir?
  A) Kararlı yapıları vardır.
  B) Tek atomlu yapıları vardır
  C) Bileşik oluştururlar
  D) Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
  Cevap: C
 • 9)
  * Tek atomlu yapıları vardır.
  * Doğada gaz halinde bulunurlar
  * Erime noktaları düşüktür.
  Yukarıda verilenler hangisinin özelliğidir?

  A) Soygazlar
  B) Metaller
  C) Ametaller
  D) Yarmetaller
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi metallerin özelliklerindendir?
  A) Yüzeyleri mattır.
  B) Bileşik oluşturmazlar
  C) Isı ve elektriği iyi iletirler
  D) Elektron alma özelliği vardır.
  Cevap: C
 • 11)
  * Element özelliği olarak dayanıklıdırlar
  * Dövülerek tel ve levha hilen getirilebilirler
  * Üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur
  Yukarıda verilenler hangisinin özelliklerindendir?

  A) Ametaller
  B) Metaller
  C) Soygazlar
  D) Yarmetaller
  Cevap: B
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi periyodik tablodaki ametallerin özelliklerinden değildir?
  A) Yüzeyleri mattır.
  B) Katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler
  C) Kendi aralarında kovalent bileşik yaparlar
  D) Isı ve elektriği iyi iletirler
  Cevap: D
 • 13)
  * Elektron alma özelliği vardır
  * Elektrik ve ısıyı iyi iletmezler
  * Sulu çözeltileri asit özelliği taşır
  Yukarıda verilenler hangisinin özelliğidir?

  A) Metaller
  B) Ametaller
  C) Yarmetaller
  D) Soygazlar
  Cevap: B
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi yar metallerin özelliklerinden değildir?
  A) Parlak ya da mat olabilirler
  B) Tel ve levha haline getirilebilirler
  C) Sulu çözeltileri asit özelliği taşır.
  D) Kırılgan yapıları yoktur.
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi periyodik tablodaki gruplardan değildir?
  A) Tammetaller
  B) Yarmetaller
  C) Ametaller
  D) Metaller
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder