Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Peygamber efendimiz doğduğunda Mekke'de insanlar putlara tapıyorlardı. Kabe'nin içinde pek çok put olmasına rağmen putların arasında dört tane büyük putta vardı.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi dört büyük puttan biri değildir?

  A) Lat
  B) Menat
  C) Uzza
  D) Cevre
  E) Hübel
  Cevap: D
 • 2) Peygamber efendimizin doğduğu dönemde müşriklerin haricinde Yahudi, Hristiyan ve Hanifler de vardı.
  Aşağıdakilerden hangisi Hanifler'in özelliklerinden değildir?

  A) Hz. İbrahim'in getirdiği dine inanırlardı.
  B) Putlara büyü bir inançla bağlıydılar.
  C) Sayıları diğer guruplara göre daha azdı.
  D) Allah'ın birliğine inanıyorlardı.
  E) Daha çok Mekke civarında bulunuyorlardı.
  Cevap: B
 • 3) Peygamber efendimizin doğduğu ortamda halk ........................ ve .................... olmak
  üzere ikiye ayrılıyordu.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Köleler -- hürler
  B) zenginler -- fakirler
  C) müslümanlar -- müşrikler
  D) putperestler -- müminler
  E) hanifler -- müşrikler
  Cevap: A
 • 4) Peygamber efendimizin doğduğu ortamda sosyal hayat ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Köleler neredeyse eşya gibi kullanılırdı.
  B) Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi.
  C) Kız çocukları diri diri gömülürdü
  D) İnsan hakları sadece hür olanlar için geçerliydi.
  E) Bilginler oldukça yaygındı.
  Cevap: E
 • 5) Cahiliye dönemine ait özelliklerden beş tanesini aşağıya yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Cevap: 1: İçki, kumar yaygındı -- 2: insanlar putlara tapıyordu. -- 3: Cehalet yaygındı -- 4: İnsanlar sınıflara ayrılmıştı -- 5: Güçlüler zayıfları eziyordu.
 • 6) Aşağıda Peygamber efendimizin istenilen bilgilerini doldurunuz.
  1. Doğum yılı: ..............
  2. Annesinin adı: ...................
  3. Babasının adı: ........................
  4. Doğum yeri: ........................
  5. Dedesinin adı: .......................
  Cevap: 1: 571 -- 2: Amine -- 3: Abdullah -- 4: Mekke, Kureyş -- 5: Abdülmuttalip
 • 7) Peygamber efendimiz doğmadan önce babası vefat etmiş, bu yüzden peygamber efendimizin ismini .......................... Muhammed olarak koymuştur.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Amcası
  B) Annesi
  C) Dedesi
  D) Halası
  E) Süt annesi
  Cevap: C
 • 8) Peygamber efendimizin ismi Muhammed anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Allah'ın kulu
  B) Çok şükreden
  C) Çok hamdeden
  D) Övülen, çok sevilen
  E) Doğru yolu gösteren
  Cevap: D
 • 9) Peygamber efendimiz annesini altı yaşındayken Ebva denilen yerde kaybetmiştir.
  Peygamber efendimizin annesinin vefatından sonra bakımını hangisi üstlenmiştir?

  A) Ebu Talip
  B) Abdülmuttalip
  C) Hz. Ömer
  D) Abdullah
  E) Hz. Hamza
  Cevap: B
 • 10) Peygamber efendimiz Hz. Hatice ile kaç yaşındayken evlendi?
  A) 23
  B) 24
  C) 25
  D) 26
  E) 27
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin Hz. Hatice ile olan evliliğinden çocuklarından değildir?
  A) Rukiye
  B) Ümmügülsüm
  C) Zeynep
  D) Ali
  E) Kasım
  Cevap: D
 • 12) ............................ hariç diğer çocuklarının hepsi peygamber efendimizden önce vefat etmiştir.
  Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir?

  A) Rukiye
  B) Ümmügülsüm
  C) Zeynep
  D) Fatıma
  E) Kasım
  Cevap: D
 • 13) Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Mekke'de ki haksızlığı önlemek için kurulmuş olan ............................. topluluğuna gönüllü olarak katılmıştır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hilful Fudül
  B) Emanet birliği
  C) Doğruluk birliği
  D) Mekke cemiyeti
  E) Medine cemiyeti
  Cevap: A
 • 14) Peygamber efendimizi ilk vahiy hicri takvime göre hangi yılda ve ayda gelmiştir?
  A) 601 -- Ramazan
  B) 610 -- Ramazan
  C) 622 -- Şaban
  D) 622 -- Ramazan
  E) 620 -- Şaban
  Cevap: B
 • 15) Peygamber efendimize gönderilen ilk sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bakara
  B) Yasin
  C) Alak
  D) Fatiha
  E) Ayetel Kürsi
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder