...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen hücrelerin temel kısımlarını yazınız
  (hücre duvarı, hücre zarı, sitoplazma, çekirdek)
  Cevap:
 • 2) Arzu öğretmen sınıfa kuvvetin birimini sormuştur. Buna göre aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğru olur?
  A) Litre
  B) Galon
  C) Kilo
  D) Newton
  Cevap: D
 • 3) Yakup kuvvetin büyüklüğü ile ilgili bir deney yapmaktadır. Buna göre Yakup kuvveti ölçmek için aşağıdaki araçlardan hangisini kullanması gerekmektedir?
  A) Stetoskop
  B) Terazi
  C) Metre
  D) Dinomometre
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda verilenlerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
  (....) Doğadaki bir çok olayda kuvvetin etkisi yoktur.
  (....) Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir.
  (....) Havaya atılan cisimler yer çekimi kuvveti ile tekrar yere düşer.
  (....) Sürtünme kuvveti her zaman olumsuz etki eder.
  (....) Kuvvet, itme ve ya çekme şeklinde olabilir.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- Y -- D
 • 5) Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete zıt yöndedir.
  B) Sürtünme kuvveti bazen olumlu bazen olumsuz etki etmektedir.
  C) Havanın sürtünme kuvveti bulunmamaktadır.
  D) Karlı ve buzlu yollarda araba lastiklerine takılan zincirin amacı sürtünme kuvvetini artırmaktır.
  Cevap: C
 • 6) Elif arkadaşıyla oyun oynarken elma ağacından bir elmanın birden dalından kopup yere düştüğünü görmüştür.
  Elif gördüğü bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Sürtünme kuvveti
  B) Hava direnci
  C) Yer çekimi kuvveti
  D) Manyetik kuvvet
  Cevap: C
 • 7) İsmail elinde bulunan içi hava dolu balonu iki eliyle sıkıştırdığında balonun esneyerek başka şekil aldığını görmüştür.
  İsmail'in bu hareketi hangi kuvvete örnek olarak gösterilebilir?

  A) Yavaşlatma
  B) Şekil değiştirme
  C) Hızlandırma
  D) İtme
  Cevap: B
 • 8) Burak elindeki bilyeyi hangi ortamda hareket ettirirse bilye diğerlerine göre daha hızlı hareket eder?
  A) Çimde
  B) Camda
  C) Toprakta
  D) Halıda
  Cevap: B
 • 9) Kuvvetin bir çok etki şekli vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?
  A) Isıtma
  B) Döndürme
  C) Çekme
  D) Şekil değiştirme
  Cevap: A
 • 10) Kuvvet fiziksel olarak cisimlerin üzerindeki etkiye denmektedir.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kuvvet türlerinden sayılmaz?

  A) Kas gücü
  B) Yer çekimi kuvveti
  C) Zihin gücü
  D) İtme gücü
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder