Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dünya'yı saran atmosfer tabakası bir çok gaz karışımından meydana gelmektedir.
  B) Atmosferdeki azot oranı yaklaşık olarak yüzde 78'dir.
  C) Atmosferdeki okjien miktarı yaklaşık olarak yüzde 50'dir.
  D)Atmosferde yüzde 1 oranında oksijen ve azot harici gazlar bulunmaktadır.
  Cevap: C
 • 2) Atmosferde bulunan bazı gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısınmasını sağlar.
  Yukarıda açıklaması verilen gazlara ne denir?

  A) Azot gazı
  B) Sera gazları
  C) Oksijen gazları
  D) Karbon gazları
  Cevap: B
 • 3) Sera etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Sera gazlarının oluşturdukları etkiye denir.
  B) Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluşmuştur.
  C) Sera etkisinde insanların bir etkisi yoktur.
  D) Sera etkisinde en etkili gaz karbondioksittir.
  Cevap: C
 • 4) Atmosferde miktarı giderek artan karbondioksit gibi gazların yansıyan ışınları tutarak atmosferin sıcaklığını yükseltmesine ne denir?
  A) Küresel Isınma
  B) Yağmur olayı
  C) Sera gazları
  D) Küresel büyüme
  Cevap: A
 • 5) Çağımızın en büyük problemlerinden olan küresel ısınma dünyamıza bir çok açıdan olumsuz etki etmektedir.
  Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden sayılmaz?

  A) Buzulların erimesi
  B) Okyanusların yükselmesi
  C) İklim değişikliği
  D) Biyolojik çeşitliliğin artması
  Cevap: D
 • 6) Atıkların geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılması doğaya bir çok yararı vardır.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu yararlardan biri olamaz?

  A) Doğal kaynaklar korunur
  B) Atık miktarı azalır
  C) Çevreye verilen zarar azaltılır.
  D) Sera etkisini artırır.
  Cevap: D
 • 7) Yaşam döngüsü nedir? Kısaca aşağıya yazınız.

  Cevap: Ürünün ham maddeden elde edilmesiyle başlayarak, üretim, dağıtım ve tüketici tarafından ürünün kullanılması ve kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların tekrar kullanılmasına yaşam döngüsü denir.
 • 8) Yaşam döngüsü analizi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Çeşitli ürünlerin karşılaştırılması ve çevreye etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuştur.
  B) 1960'lı yıllarda başlamıştır.
  C) Ülekmizde 1990'lı yıllarda gelişmeye başlamıştır.
  D) Günümüzde çok az ülke bu çalışmayı yapmaktadır.
  Cevap: D
 • 9) Doğada bir madde döngüsü vardır ve canlılar da bu madde döngüsünün içerisindedir.
  Ancak ............................ bu döngünün dışında kalmış aksine döngüsel değil doğrusal devam etmiştir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Akbabalar
  B) İnsanlar
  C) Mantarlar
  D) Bitkiler
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda bir bilgisayar yaşam dönüm analizi verilmiştir. Şekil üzerindeki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
  Yeniden kullanım -- Paketleme ve dağıtım -- Geri dönüşüm -- İşletme ve imal etme


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder