...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sosyal hayatla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İslam dini sosyal hayatı düzenleyen güvenilir insanlardan oluşan bir toplum meydana getirmek ister.
  B) Sağlıklı bir toplum ancak birbirine güvenen insanlardan oluşur.
  C) Güven olmayan bir ortamda birlik ve beraberliğin olması muhtemeldir.
  D) Emniyet ve güven toplum huzuru için büyük öneme sahiptir.
  E) Sosyal hayatın ilkelerinden bir tanesi de emaneti korumaktır.
  Cevap: C
 • 2) “Müslüman, insanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir.”
  Hadisi ile aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulamaktadır?

  A) Emanti korumanın
  B) Barış içinde yaşamanın
  C) Kardeşliğin
  D) Selemlaşmanın
  E) Yardımlaşmanın
  Cevap: A
 • 3) Peygamber efendimiz (s.a.v) çok güvenilir bir insandı. Hatta daha peygamberlik verilmemişken bile güvenirliğinden dolayı ona .................................... denilmiştir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Muhammed Mustafa
  B) Muhammed'ül Emin
  C) Resul
  D) Allah'ın elçisi
  E) Emniyetli
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi güven ortamına katkı sağlayan etmenlerden birisi değildir?
  A) Doğruluk
  B) Yadımlaşma ve dayanışma
  C) Sevgi ve saygı
  D) Adalet
  E) Kıskançlık ve imrenme
  Cevap: E
 • 5) “Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa hemen aralarını düzeltin...
  Ayetiyle Allah (c.c) bizlere aşağıdakilerden hangisini daha çok nasihat etmektedir?

  A) Emniyet
  B) Sulh
  C) Dayanışma
  D) Güven
  E) Saygı
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda İslamda sulh ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Her türlü bozgunculuğa son verip yeryüzünde sulhu gerçekleştirmeyi öğütlemektedir.
  B) Peygamber efendimiz (s.a.v) bizlere bu konuda rehberlik yapmıştır.
  C) Savaş ve anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesi Müslümanların sorumluluğudur.
  D) Toplumsal barışın bozulmasının en önemli sebeplerinden biri sosyal ve ekonomik adaletsizliktir.
  E) Müslüman hiçbir zaman savaşmamalı her zaman barışı gözetmelidir.
  Cevap: E
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi sulhun önündeki engellerden biri olamaz?
  A) Huzursuzluk
  B) Kin
  C) İnfak
  D) Nefret
  E) İntikam
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Kİn, nefret barışın önündeki engellerdendir.
  B) Adalet, merhamet, kardeşlik gibi duygular dinimiz emrettiği hareketlerdir.
  C) İslam güzel ahlaklı insanlar ister.
  D) Allah (c.c) teslim olmuş biri kendisiyle ve toplumla barış içindedir.
  E) Kişinin kendisiyle barışık olması topluma karşı sorumlu olmamasından gelir.
  Cevap: E
 • 9) Yerindelik, gerçeğe uygunluk, pay ve emek karşılığı anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hagnisidir?
  A) Adalet
  B) Güven
  C) Hak
  D) Yardımlaşma
  E) Gözetim
  Cevap: C
 • 10) İslam dininde huzurun, barışın yerleşmesi için gerekli olanlardan bir tanesi de; hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek ve ölçülü ve dengeli davranmak anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adalet
  B) Güven
  C) Hak
  D) Yardımlaşma
  E) Gözetim
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder