...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Tarih boyunca Türk adına farklı anlamlar yüklenmiştir.
  Buna göre Kaşgarlı Mahmut Türk adına hangi anlamı yüklemiştir?

  A) Miğfer
  B) Türemek
  C) Olgunluk çağı
  D) Kanun ve nizam sahibi
  E) Güç ve kuvvet
  Cevap: C
 • 2) Türk kelimesinin anlamına "Miğfer" anlamını veren kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çin
  B) Kaşgarlı Mahmut
  C) Ziya Gökalp
  D) A. Wambery
  E) Kök Türk
  Cevap: A
 • 3) Aşağıda verilen Türk kelimesinin anlamlarını uygun yerlere yerleştiriniz.
  Güç ve Kuvvet -- miğfer -- türemek -- kanun ve nizam sahibi

  1. A. Wambery'e göre Türk kelimesinin anlamı .........................
  2. Ziya Gökalp'e göre .............................. anlamına gelmektedir.
  3. Çin kaynaklarında Türk kelimesi ....................... olarak geçmektedir.
  4. Genel olarak Türk kelimesinin anlamı .................................... tir.
  Cevap: 1: Türemek -- 2: Kanun ve Nizam sahibi -- 3: Miğfer -- 4: Güç ve kuvvet
 • 4) Türkiye kelimesi ilk olarak hangi kaynaklarda kullanılmıştır?
  A) Çin kaynaklarında
  B) Rusya kaynaklarında
  C) Bizans kaynaklarında
  D) Batı roma kaynaklarında
  E) Avrupa kaynaklarında
  Cevap: C
 • 5) Anadolu'nun Türkiye diye anılması kaçıncı yüzyıldan sonra başlamıştır?
  A) 10. yy
  B) 11. yy
  C) 12. yy
  D) 13. yy
  E) 14. yy
  Cevap: C
 • 6) Türk topluluklarına ait ilk kültür izleri nerede görünmüştür?
  A) Avrupa
  B) Anadolu
  C) Avrasya
  D) Afrika
  E) Mısır
  Cevap: C
 • 7) Eski Türk devletlerinde mezar olarak kullanılan odalara ne ad verilirdi?
  A) Kurgan
  B) Kültigin
  C) Toy
  D) Anıt
  E) Ahit
  Cevap: A
 • 8)
  * Orta Asyadaki en eski Türk kültürüdür.
  * Seramik örnekleri bulunmuştur
  * Aşkabat'ın güneydoğusunda bulunur
  Yukarıda verilenler hangi Türk kültürünün özellikleridir?

  A) Afanesyevo
  B) Karasuk
  C) Andronova
  D) Anav
  E) Tagar
  Cevap: D
 • 9) Bu kültürün en önemli özelliği demiri dünyanın pek çok bölgesine göre daha erken işlemeye başlamasıdır.
  Yukarıda verilen kültür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Afanesyevo
  B) Karasuk
  C) Andronova
  D) Anav
  E) Tagar
  Cevap: B
 • 10)
  * Tunçtan bıçak ok uçları yapmışlardır.
  * Bölgenin adından dolayı burada yaşayan insanlara Altaylılar denilmiştir
  Yukarıda verilenler hangi kültürün özellikleridir?

  A) Afanesyevo
  B) Karasuk
  C) Andronova
  D) Anav
  E) Tagar
  Cevap: E
 • 11) İlk çağ Türk topluluklarından olan Avar Hakanlığı hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hun devletinin yıkılmasından sonra Moğolistanda kurulmuştur
  B) I. Göktürk devleti tarafından yıkılmıştır
  C) İstanbulu ilk kez kuşatan topluluktur.
  D) XVI. yüzyılın sonlarında kurulmuştur.
  E) Bayan Han zamanında Orta Avrupa'da devlet kurmuşlardır.
  Cevap: D
 • 12) Emeviler ile mücadele ederek Arapların Orta Asya'da hakimiyet kurmasını engelleyen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karluklar
  B) Tuna Bulgar Devleti
  C) Türgişler
  D) Avar Hanlığı
  E) Oğuzlar
  Cevap: C
 • 13)
  * Talas savaşında müslümanların yanında yer almışlardır
  * İlk müslüman Türk topluluğudur
  * Karahanlı Devletinin kurulmasında etkili olmuştur.
  Yukarıda verilenler hangi Türk topluluğunun özelliğidir?

  A) Karluklar
  B) Tuna Bulgar Devleti
  C) Türgişler
  D) Avar Hanlığı
  E) Oğuzlar
  Cevap: A
 • 14) X. yüzyıldan sonra İslamiyet'i kabul ederek Büyük Selçuklu, Osmanlı gibi imparatorlukları kuran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karluklar
  B) Tuna Bulgar Devleti
  C) Türgişler
  D) Avar Hanlığı
  E) Oğuzlar
  Cevap: E
 • 15) İlk Türk topluluklarından olan Oğuzlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) 630-682 yılları arasında Dokuz- Oğuz Kağanlığı altında toplanmışlardır.
  B) Göktürklerin hakimiyeti altına girmişlerdir.
  C) Uygurları hakimiyeti altına almışlardır.
  D) X. yüzyıldan sonra islamiyeti kabul etmişlerdir.
  E) Osmanlı devletini kurmuşlardır.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder