Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Su döngüsünü kısaca açıklayınız.
  Cevap: Yeryüzünde bulunan suyun canlılar tarafından kullanılıp tekrar atmosfere dönmesine su döngüsü denir.
 • 2) Canlıların solunum sonucu, volkanik patlamalar sonucu ve ya fosil yakıtların yanması sonucu doğaya salınan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oksijen
  B) Fosfor
  C) Karbon
  D) Azot
  Cevap: C
 • 3) Karbondioksit gazı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Karbondioksit gazının artması hava kirliliğine neden olmaktadır.
  B) En çok fotosentez sonucu havaya salınmaktadır.
  C) Fosil yakıtların yakılmasıyla da havaya salınır.
  D) Sera gazının etkisini artırır.
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda verilen maddelerden hangisi diğerlerine göre madde döngüsü içerisinde daha az yer kaplar?
  A) Su döngüsü
  B) Fosfor döngüsü
  C) Amonyak döngüsü
  D) Karbon döngüsü
  Cevap: C
 • 5) Madde döngüsü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Madde döngüsü dünyada sınırlı bulunan maddelerin devamlılığını sağlar
  B) Karbon döngüsü hayat için önemli bir madde döngüsüdür.
  C) Madde döngüsünde cansız varlıklar bulunmaz
  D) Madde döngüsünde kaynakların tekrar tekrar kullanılabilirliği sağlanır.
  Cevap: C
 • 6) Doğada eğer karbon döngüsü olmasıydı aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı daha az olurdu?
  A) Sera gazının etkisi artacaktı
  B) Küresel ısınma oldukça hızlı ilerleyecekti
  C) Hava kirliliği büyük ölçüde düşecekti
  D) Dünyada yaşam bitecekti
  Cevap: C
 • 7) Madde döngüsü üzerinde insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden dört tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  Cevap: 1: Sanayi -- 2: Artan nüfus -- 3: Motorlu taşıtlar -- 4: Teknolojinin gelişmesi
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi olumsuz insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkması beklenemez?
  A) Küresel ısınma
  B) Biyolojik çeşitliliğin artması
  C) Ozon tabakasının incelmesi
  D) Asit yağmurları
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğine neden olan faktörlerden biri değildir?
  A) Fosil yakıtların yakılması
  B) Ormanların tahrip edilmesi
  C) Egzoz gazlarının filtresiz kullanılması
  D) Fabrikaların atıklarını filitreleyerek suya bırakması
  Cevap: D
 • 10) Sera etkisi nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Güneşten gelen ısının yeryüzüne çarpıp tekrar yansımasını engelleyerek ısının yeryüzünde kalıp Dünyayı ısıtması olayına sera etkisi denir.
Yorum Yap
Gönder