Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Herhangi bir sayım gününde sınırları belirli bir alanda yaşayan insanları toplam sayısına ne denir?
  A) Kitle
  B) Topluluk
  C) Nüfus
  D) Halk
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi fazla nüfus artışının sonuçları arasında gösterilemez?
  A) Çevrenin kendini yenilemem özelliğini ortadan kaldırır
  B) Doğal kaynakların hızla tüketilmesine yol açar
  C) Doğadaki su miktarının azalmasına sebep olur.
  D) Doğaya daha fazla atık madde atılır.
  Cevap: C
 • 3) Dünya üzerinde nüfus dağılımını etkileyen bir çok sebep vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi doğal sebeplerden değildir?

  A) Doğal afetler
  B) Sağlık sorunları
  C) Yer altı kaynakları
  D) Tarım faaliyetleri
  Cevap: B
 • 4) Dünya üzerinde insanların nüfus dağılımını etkileyen bir çok sebep vardır. Bu sebepler sınıflandırılarak üç ana başlık altında toplanmıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu üç sınıftan biri değildir?
  A) Doğal sebepler
  B) Sosyal sebepler
  C) Ekonomik sebepler
  D) Fiziksel sebepler
  Cevap: D
 • 5)
  * Daha iyi koşullarda yaşama isteği
  * Öğrenim ihtiyacı
  * Sağlık sorunları
  Yukarıda verilenler insanların dağılımını etkileyen sebeplerden hangisi içerisinde sayılır?

  A) Doğal sebepler
  B) Sosyal sebepler
  C) Ekonomik sebepler
  D) Fiziksel sebepler
  Cevap: B
 • 6) Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu birçok çevre sorunu ortaya çıkmaktadır. Aşağıya bu sorunlardan beş tanesini yazınız.
  1..................................................
  2.................................................
  3..................................................
  4...................................................
  5..................................................
  Cevap: 1: Su kaynaklarının kirlenmesi -- 2: Hava kirliliği -- 3: Gürültü kirliliği -- 4: Küresel ısınma -- 5: Doğal dengenin bozulması
 • 7) Kullanılan kalitesiz yakıtlar, egzoz gazları, soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması sonucu .............................. asıl nedenlerindendir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Su kirliliği
  B) Sera gazı
  C) Hava kirliliği
  D) Şehir kililiği
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların başın D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Nüfus artışı ve endüstriyel aktiviteler sonucunda çevre kirliliği artmıştır.
  (....) Fosil yakıtların kullanımı sonucu hava kirliliği ortaya çıkmıştır.
  (....) Sanayileşme tarım alanlarının artmasına sebep olmuştur.
  (....) Plansız kentleşme altyapı sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
  (....) Tarım alanlarının miktarının azalması sonucu zarardan çok fayda sağlamıştır.
  Cevap: D -- D -- Y -- D -- Y
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine sebep olan etmenler arasında gösterilemez?
  A) Hızla artan dünya nüfusu
  B) Nükleer denemeler
  C) Bilimsel çalışmalar
  D) Bölgesel savaşlar
  Cevap: C
 • 10) Kazım amca tarlasında ki verimi artırmak için aşağıdakilerden hangisini yaparsa çevre kirliliğine sebep olmuş olur?
  A) Tarım ilaçları ve yapay gübre kullanırsa
  B) Tarlası için suni gübre kullanırsa
  C) Tarlasını nadasa bırakırsa
  D) Tarlasını sulamasını zamanında ve yerinde yaparsa
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
8. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1. Dönem 2. Sınav Karışık Orta 2017-12-29
Çevre Eğitimi, 8. Sınıf, 1. Dönem, 2 sınav, çevre kirliliği, plansız kentleşme, tarım alanlarının yanlış kullanımı