Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Peygamber efendimiz bir yetim olarak dünyaya gelmiştir.
  B) Amine, peygamber efendimiz doğduğunda bebeğe Muhammed ve ya Ahmed isminin konulması hakkında bir rüya görmüştür.
  C) Abdulmuttalib peygamber efendimiz doğumu şerefine Mekke halkına ziyafet verdi.
  D) Peygamber efendimize Muhammed ismini amcası Talip verdi.
  E) Muhammed isminin verilmesinin sebebi onu gökte Allah, yerde de insanlar hayırla yad etmesi içindir.
  Cevap: D
 • 2) Peygamber efendimizin bir çok güzel ismi bulunmaktadır. Bu isimler Allah tarafından Kur'an-ı Kerimde ve önceki kutsal kitaplarda geçmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin bu isimlerinden değildir?

  A) Muhammed
  B) Mustafa
  C) Ahmed
  D) Mahmud
  E) Kasım
  Cevap: E
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi peygamber efendimizin doğduğu gece gerçekleşen mucizelerden değildir?
  A) Büyük bir nur batı ile doğuyu aydınlattı
  B) İran hükümdarı Kisra'nın saray burçları yıkıldı
  C) İran tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeyen ateş söndü
  D) Save Gölü kurudu
  E) Fil Olayı yaşandı
  Cevap: E
 • 4) Peygamber efendimiz de doğduğu sırada diğer yeni doğan bebekler gibi süt anneye verildi. Cahiliye döneminde yeni doğan bebeklerin süt anneye vermesi oldukça yaygındı.
  Aşağıda verilenlerden hangisi yeni doğan bebeklerin süt anneye verilmesinin sebeplerinden değildir?

  A) Mekkede bir adet olduğundan dolayı
  B) Çocuklar beden olarak daha sağlıklı yetişmektedirler
  C) Çocukların Arapçayı daha iyi konuşmaları için
  D) Süt annelerin çocukları Mekke'nin merkezinde yetiştirdikleri için
  E) Çocukların duygu ve fikir dünyaları gelişiyordu.
  Cevap: D
 • 5) Peygamber efendimizin süt annesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Süt annesinin adı Amine'dir.
  B) Süt annesi Beni Sa's b. Bekr'e mensup yayladan gelmiştir.
  C) Sütü ilk başta az olan süt annesi peygamber efendimizi aldıktan sonra sütü çoğalmıştır.
  D) Peygamber efendimizi aldıktan iki yıl sonra peygamber efendimiz sütten kesilmiştir.
  E) Peygamber efendimiz dört yıl kadar süt annesiyle kalmıştır.
  Cevap: A
 • 6) Peygamber efendimiz daha küçük yaşta iken yakınlarını kaybetmesinde ilahi hikmetler bulunmaktadır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu hikmetler arasında gösterilebilir?

  A) O zamanda bir çok hastalık vardı
  B) Peygamber efendimizin yakınları çok fazla yaşlıydı.
  C) Bu ayrılıklar, himaye edenin yalnızca Allah olduğunu gösteriyordu.
  D) Bu zamanlarda savaşlar ve doğal afetler çok oluyordu.
  E) Peygamber efendimizin yakınlarına çok fazla alışmaması gerekiyordu.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  Ebu Talip --- Abdulmuttalib -- Halime -- Amine

  1. Peygamber efendimiz doğduktan sonra süt annesi ...................... verildi.
  2. Peygamber efendimiz 6 yaşındayken annesi .................... Medine'de vefat etti.
  3. Peygamber efendimiz 8 yaşında dedesi ........................... kaybetti.
  4. Dedesini kaybettikten sonra amcası ...................... yanında kaldı.
  Cevap: 1: Halime -- 2: Amine -- 3: Abdulmuttalib -- 4: Ebu Talip
 • 8) Peygamber efendimiz 12 yaşındayken amcası Ebu Talib'in yanında çobanlık yapmaya başlamıştır. Çobanlık yapmanın peygamber efendimize birçok yararı olmuştur.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi çobanlığın peygamber efendimize kazandırdıkları arasında sayılmaz?

  A) Onu Mekke'nin kötü adetlerinden uzak tutuyordu.
  B) Emanete sahip çıkmayı öğretiyordu.
  C) Ona azimli olmayı öğretiyordu
  D) Kirli şeylerden uzak durmayı öğretiyordu.
  E) Çok para kazandırıyordu.
  Cevap: E
 • 9) Peygamber efendimiz ilk ticari seyehatini ................. ile birlikte ................. yaşında yapmıştır.
  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) dedesi -- 13
  B) amcası -- 12
  C) babası -- 12
  D) dedesi -- 12
  E) amcası -- 13
  Cevap: B
 • 10) Peygamber efendimiz amcası ile gittiği ticari seyahatinde, onun son peygamber olduğunu anlayan Bursadaki hristiyan manastırındaki rahibin ismi nedir?
  A) Bahira
  B) Buhari
  C) Almedi
  D) Azali
  E) Burani
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder