Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İllk uygarlıklar ve teknoloji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanlık için teknolojinin ilk amacı insanlığın yaşayabilmesidir.
  B) İnsanlara verilen ünvanlardan bir tanesi de "araç yapan"dır.
  C) İlk üretilen araçlar savaş araçlarıdır
  D) Teknolojinin üretim amaçlarından biri de yaşam koşullarını iyileştirmektir.
  Cevap: C
 • 2) Terkleğin ilk kullanıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa
  B) Afrika
  C) Mezopotamya
  D) Antartika
  Cevap: C
 • 3) İlk başlarda çevrelerindeki kil tabletlere resimler çizerek yazının temelini atan uygarlık hangisidir?
  A) Artuklular
  B) Sümerliler
  C) Hititler
  D) Avrupalılar
  Cevap: B
 • 4) Eski Mısırda kullanılan yazıya ne denir?
  A) Kitabe
  B) Hutbe
  C) Hiyeroglif
  D) Yazıt
  Cevap: C
 • 5) Hiyeroglif yazılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Sadece duvarlara ve anıtlara yazılırdı
  B) Eski Mısırda ortaya çıkmıştır
  C) Resimli yazıdır.
  D) Kil tabletlere yazılı bulunmuştur.
  Cevap: D
 • 6) Eski Mısırda yazının yazıldığı Papirüs bitkilerinden elde edilen kağıtlar kullanılırdı.
  Aşağıda verilenlerden hangisi papirüs kağıdına yazılan konu alanlarından biri değildir?

  A) Edebi metinler
  B) Antlaşmalar
  C) Vergi kayıtları
  D) Dini ifadeler
  Cevap: D
 • 7) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  Sümerliler - papirüs - hiyeratik - hiyeroglif

  1. Eski mısırda edebi metinlerin, antlaşmaların, yemek tariflerinin yazıldığı kağıda ............... denir.
  2. ...................... Eski Mısırda günlük yazışmaların yapıldığı alfabedir.
  3. Eski mısırda resimli yazılara ............................. denir.
  4. Yazının ilk kullanımı ................................... tarafından olmuştur.
  Cevap: 1: papirüs -- 2: hiyeratik -- 3: hiyeroglif -- 4: Sümerliler
 • 8)
  * Coğrafya ve astronomi ile uğraşmıştır
  * Matematik alanında çalışmaları vardır.
  * İslam dünyasına 0 tanıtmıştır.
  Yukarıda verilen islam bilgini hangisidir?

  A) Harezmi
  B) Biruni
  C) İbni Sina
  D) Uluğ Bey
  Cevap: A
 • 9) Dünyanın çevrisini hesaplayan ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü ileri süre islam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harezmi
  B) Biruni
  C) İbni Sina
  D) Uluğ Bey
  Cevap: B
 • 10) İslam bilginlerinden olan Biruni ile ilgil olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dünyanın çevresini hesaplamıştır.
  B) 17 yaşında güneşi gözlemlemek için alet yapmıştır.
  C) Astronomi alanı ile sınırlı kalmıştır.
  D) Gazneli hükümdarın himayesinde çalışmalar yapmıştır.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder