Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi madde döngüsünde bulunan maddeler arasında bulunmaz?
  A) Su
  B) Kükürt
  C) Fosfor
  D) Işık
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
  madde çevrimi -- su -- sınırsız -- sürekliliği

  1. Doğal dengenin korunması için maddelerin ...................... oldukça önemlidir.
  2. Yaşamın devamı için en önemli maddelerden olan .......................... dünyanın var oluşundan beri döngü içindedir.
  3. Canlı ve cansız varlıklar arasında ola madde dolaşımına ............................. denir.
  4. Doğadaki maddeler .............................. değildir.
  Cevap: 1: Sürekliliği --- 2: Su -- 3: Madde çevrimi -- 4: sınırsız
 • 3) Yaşamın devamlılığında en önemli maddelerden biri olan su yeryüzünde ve canlılarda yüksek oranda bulunmaktadır.
  Suyun kanımızdaki oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?

  A) 90
  B) 80
  C) 70
  D) 60
  Cevap: A
 • 4) 4) Yeryüzünün yaklaşık yüzde 70 su ile kaplı olmasına rağmen bu suyun sadece .............. kısmı kullanılabilmektedir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Yüzde 1
  B) Yüzde 2
  C) Yüzde 3
  D) Yüzde 4
  Cevap: A
 • 5) Yeryüzünde bulunan suyun canlılar tarafından kullanılıp atmosfere yükselmesi ve tekrar yeryüzüne inmesine ne denir?
  A) Fosfor döngüsü
  B) Su döngüsü
  C) Yaşam döngüsü
  D) Oksijen döngüsü
  Cevap: B
 • 6) Karbon döngüsünü kısaca açıklayınız.  Cevap: Kömür, doğal gaz ve petrol gibi maddelerin yanması, yangınlar ve canlıların solunumu sonucu atmosfere karbondioksit gazı çıkar. Bu gazı bitkier fotosentezle besine çevirir. Bitkilerde biriken karbon besin zinciriyle diğer canlılara geçer.
 • 7) Madde döngüsü içerisinde bulunan azot aşağıdakilerden hangisinde en az bulunur?
  A) Protein
  B) Vitamin
  C) Nükleik Asit
  D) Su
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (...) Fosfro diş, kemik ve nükleik asitte bulunur.
  (...) Canlı ve cansızlar arasında sürekli bir etkileşim vardır.
  (...) Karbondioksit gazı sera gazına etkisi yoktur.
  (...) Madde döngüleri bir biriyle etkileşim ve ilişki içerisindedir.
  (...) Dünyada kullanılabilir su kaynağı P dir.
  Cevap: D -- D -- Y -- D -- Y
 • 9) Madde döngüsünde maddeler sürekli olarak kesintiye uğramadan doğada döngü içerisindedir.
  Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğadaki madde döngüsü içerisinde yer almaz?

  A) Su
  B) Fosfor
  C) Pil
  D) Kükürt
  Cevap: C
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi insanların doğaya ve madde döngüsüne verdikleri zarardan değildir?
  A) Sanayi
  B) Motorlu taşıtlar
  C) Solunum
  D) Artan nüfus
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder