...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi hetatrof canlılardan değildir?
  A) Mantarlar
  B) İnsanlar
  C) Yarasalar
  D) Bitkiler
  E) Köpek balıkları
  Cevap: D
 • 2) İhtiyaç duydukları besinleri kendileri üretebilen canlılara ne denir?
  A) Heterotrof
  B) Ototrof
  C) Otomatrof
  D) Tek hücreli canlı
  E) Çok hücreli canlı
  Cevap: B
 • 3) Canlıların bulunduğu ortama uyum sağlamasına ................. denir.
  Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Adaptasyon
  B) Asimilasyon
  C) Kalıtım
  D) Stabil
  E) Kültürlenme
  Cevap: A
 • 4) Çok hücreli canlılarda aşağıda verilen sıralamada boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  1. Hücre
  2. ................
  3. Orgran
  4. ...............
  5 Organizma
  Cevap: 2: Doku -- 4: Sistem
 • 5) Canlıların soylarını, türlerini devam ettirebilmeleri için ..................... gerekmektedir.
  Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) beslenmeleri
  B) Üremeleri
  C) Solunum yapmaları
  D) üretmeleri
  E) sindirmeleri
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda eşeysiz üreme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Ana bireyin aynı kalıtsal özelliklerini alır
  B) Tek hücreli canlılarda olur
  C) Bazı omurgasız hayvanlarda vardır.
  D) Hem anadan hem babadan gelen özellikleri taşır.
  E) Kalıtsal olarak anayla birebir aynıdır.
  Cevap: D
 • 7) Dişi ve erkeğe ait üreme hücrelerinin birleşerek yeni bireylerin meydana gelmesi biçimi olan üreme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eşeyli üreme
  B) Eşeysiz üreme
  C) Sporla üreme
  D) Polenle üreme
  E) Doğrudan üreme
  Cevap: A
 • 8) Çok hücreli canlılarda hücre sayısının artması ve hücre hacminin artmasına ne denir?
  A) Gelişme
  B) Büyüme
  C) Yaşlanma
  D) Yayılma
  E) Adaptasyon
  Cevap: B
 • 9) Arda yeni doğmuş kardeşini bir kaç ay içinde hızlıca kilo almasını gözlemlemiştir. Arda'nın kardeşi hızla kilo alması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
  A) Gelişme
  B) Büyüme
  C) Yaşlanma
  D) Yayılma
  E) Adaptasyon
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verilenleri birer cümle ile açıklayınız.
  1. Anabolizma:

  2. Katabolizma:

  3. Adaptasyon:

  4: Gelişme

  5: Eşeysiz üreme:

  Cevap: 1: Basit molelküllerin birleştirilerek daha karmaşık yapı elde etmek.-- 2: Büyük moleküllerin basit bileşiklere ayrılması. -- 3: Uyum, canlının bulunduğu ortama uyması -- 4:canlının sahip olduğu yapıların zamanla fonkiyonlaşması. -- 4: ana bireyden aynı kalıtsal özellikleri alarak üreme
Yorum Yap
Gönder