...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen solunum sistemi organlarını uygun boşluklara yerleştiriniz.  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki şekilde kuvvetin özellikleri ile ilgili boş bırakılan yerleri ipuçlarından yola çıkarak doldurunuz.  Cevap:
 • 3) Murat seslerin yayılmaları ile ilgili bir deney yapmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi Murat'ın deneyinin sonuçlarından olamaz?
  A) Ses gazlarda diğerlerine göre daha yavaş ilerler
  B) Ses suda katıya göre daha yavaş ilerler
  C) Ses katılarda gaza göre daha yavaş ilerler
  D) Ses suda gaza göre daha hızlı ilerler
  Cevap: C
 • 4) Canan mumu yakıp mumun önüne saydam olmayan bir cisim yerleştirdiğinde aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) Cismin gölgesi oluşur
  B) Işık cisimden dağılarak arkaya geçer
  C) Işık cismin içinden direk geçer
  D) Işık cismin cismin yanından geçerek devam eder
  Cevap: A
 • 5) Ayın güneş ile dünya arasına girmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) Güneş tutulması
  B) Ay tutulması
  C) Dünya tutulması
  D) Gezegen tutulması
  Cevap: A
 • 6)
  I. Tını
  II. Gölge
  III. Şiddet
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri ses ile ilgilidir?

  A) I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 7) Ses ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Ses doğrusal yolla yayılmaz
  B) Ses boşlukta yayılır
  C) Ses katılarda en hızlı yayılır
  D) Ses en yavaş havada yayılır
  Cevap: B
 • 8) Işık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Boşlukta yayılmaz
  B) Doğrusal olarak yayılır
  C) Saydam olmayan cisimlerde gölge oluşturur
  D) Saydam cisimlerden geçebilir
  Cevap: A
 • 9) Günlük hayatımızda da çokça denk geldiğimiz sesin oluşabilmesi için en temel gereken hangisidir?
  A) Titreşim
  B) Gürültü
  C) Molekül
  D) Mİkrofon
  Cevap: A
 • 10) Çetin için tamamen boş olan bir kabın içine ses dalgası göndermiş ama sesin yayılmadığını görmüştür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Boşlukta tanecik olmadığı için
  B) Boşlukta taneciklerin çok olduğu için
  C) Sesin şiddetinin az olduğu için
  D) Boşluktaki tanecikler arası mesafenin az olduğu için
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder