...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen tanımların doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.
  1- (……) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.

  2- (……) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.

  3- (……) Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.

  4- (……) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız.

  5- (……) Çocukların sahip olduğu hak ve özgürlükler ülkeden ülkeye değişir
  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir?
  A) Kavga etme
  B) Beslenme
  C) Giyinme
  D) Eğitim alma
  Cevap: A
 • 3) İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar?
  A. Doğar
  B) Büyür
  C) Okula gider
  D) Geleceğine yön verir
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi insani değerler arasında yer almaz ?
  A) Hoşgörü
  B) Ön yargı
  C) Kardeşlik
  D) Adalet
  Cevap: B
 • 5) Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir?
  A) İnsan hakları
  B) Çocuk hakları
  C) Temel haklar
  D) Ödev
  Cevap: B
 • 6) Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisine ne denir?
  A)özgürlük
  B) değer
  C) sorumluluk
  D) hak
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun olarak tamamlayınız.

  düşünme-- sorumlu -- çocuk -- yaşama hakkı -- temel haklar

  1. Tüm ülkelerde 18 yaşından olanlar .......................... olarak tanımlanır.
  2. İnsanlar hem kendilerine hem de çevresine karşı ..................... dur.
  3. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği .............. 'sidir.
  4. ............................. olmadan diğer haklarımız kullanılamaz.
  5. Kişiler ........................... başkalarına devredemezler.
  Cevap: 1: çocuk -- 2: sorumlu -- 3: akıllı -- 4:yaşama hakkı -- 5: temel haklarını
 • 8) Ali harçlıklarını biriktirerek çok sevdiği oyuncağını almıştır. Ancak oyuncağı eve getirip baktığında kırıldığını görmüştür.
  Buna göre Ali'nin oyuncağı geri götürü değiştirmesi hangisi ile daha iyi açıklanır?

  A) Sorumluluk
  B) Zorunluluk
  C) Hakkı
  D) İsteksizliği
  Cevap: C
 • 9) Bilge öğretmen sınıfında başkan seçecektir. Bunun için öğrencilerden başkanlık için aday olanların tahtaya çıkmasını istemiş ve sınıfın geri kalanına seçecekleri kişinin ismini yazmasını istemiştir.
  Buna göre aday olan öğrenciler hangi hakkını kullanmıştır?

  A) Eğitim hakkı
  B) Yaşama hakkı
  C) Çalışma hakkı
  D) Seçilme hakkı
  Cevap: D
 • 10) Anayasamızın 15.maddesinde bazı durumlarda temel haklarımızın kısıtlanabileceği veya durdurulabileceği bulunmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

  A) Savaş durumunda
  B) Sıkıyönetim durumunda
  C) Doğal afetlerde
  D) Yaz tatillerinde
  Cevap: D
 • 11) Arda 10 yaşındadır. Buna göre Arda aşağıdakilerden hangisini yapması Arda'nın haklarından değildir?
  A) Ders çalışması
  B) Ev işlerinde annesine yardım etmesi
  C) Okuldan sonra işe çalışmaya gitmesi
  D) Arkadaşlarıyla tenefüste oyun oynaması
  Cevap: C
 • 12) Mehmet'in 6 yaşındaki kardeşi okula başlamıştır. Buna göre Mehmet'in kardeşi hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
  A) Yaşama hakkını
  B) Eğitim hakkını
  C) Seçilme hakkını
  D) Seçme hakkını
  Cevap: B
 • 13) Kürşad insan hakları ve yurttaşlık dersinde aşağıdakilerden hangisini yaparsa hakkını doğru kullanmamış olur?
  A) Derste öğretmenine soru sorması
  B) Öğretmenini dikkatlice dinlemesi
  C) Birisi konuşurken sözünü kesmesi
  D) Öğretmeninden izin alarak lavaboya gitmesi
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan değildir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Seçilme hakkı
  C) Başkasının eşyasını izinsiz alma hakkı
  D) Boş zamanlarda oyun oynama hakkı
  Cevap: C
 • 15) İnsanlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsan akıllı bir varlıktır
  B) İnsanlar özgürdürler
  C) İnsanlar her istediklerini yapabilirler
  D) İnsanlar düşünebilen varlıklardır.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder