Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Mebusan meclisi neden basıldı.Damat Ferit Paşa yerine hangi hükümet geldi  Cevap:
 • 2) İzmir Sevr anlaşmasına göre Yunanistan’dan alınıp neden İtalya’ya verildi.  Cevap:
 • 3) Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde aşağıdaki aydınlardan hangisi etkili olmamıştır?
  A)Ziya Gökalp
  B)Mehmet Emin Yurdakul
  C)Halide Edip Adıvar
  D)Namık Kemal
  Cevap: C
 • 4) ‘’Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere,Türk milletine canımı vereceğim’’
  Atatürk’ün bu sözünden O’nun hangi kişilik özelliğini çıkarabiliriz?

  A)Kararlılığı
  B) Vatanseverliği
  C) Yenilikçiliği
  D)İleri görüşlülüğü
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’na sonradan katılan devletlerden biri değidir?
  A)Sırbistan
  B)Brezilya
  C)Romanya
  D)Avustralya
  Cevap: D
 • 6) Mustafa Kemal Derne ve Tobruk da başarı kazandığı halde bırakmak zorunda kaldığımız toprağımız neresidir?
  A)Suriye
  B)Trablusgarp
  C)Yunanistan
  D)Sofya
  Cevap: B
 • 7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi'nde ger­çekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi Anka­ra'da TBMM'nin açılmasına ortam hazırlamış­tır?
  A) Ülkenin işgallere uğraması
  B) Meclis-i Mebusan'ın kapatılması
  C) Kongrelerin düzenlenmesi
  D) Direniş cemiyetlerinin oluşturulması
  Cevap: B
 • 8) I. Hürriyet ve İtilaf
  II. İngiliz Muhipleri
  III. Wilson Prensipleri
  IV. Teali İslam
  V. Mavri Mira
  Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi ya da hangileri, manda ve himaye rejiminin kurulmasını amaçlamıştır?

  A) Yalnız II.
  B) II. ve III.
  C) I. ve V.
  D) III.ve IV.
  Cevap: B
 • 9) Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı'nda birçok cephede mücadele etmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı'nda müttefiklere yardım etmek amacıyla kendi topraklarının dışında mücadele ettiği cephelerdendir?

  A. Galiçya
  B. Suriye-Filistin
  C.Irak
  D.Kafkas
  Cevap: A
 • 10) Almanya, 1.Dünya Savaşı'nda Osmanlı'dan boğazları kontrol altına alıp Rusya'ya yapılacak yardımları engellemek istemiştir.
  Bu bilgiye göre Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin hangi yönünden yararlanmak istediği söylenebilir?

  A. Siyasi gücünden
  B. Halifelik gücünden
  C. Jeopolitik konumundan
  D. Ekonomik gücünden
  Cevap: C
 • 11) 1.Dünya Savaşı'nın gidişatını İtilaf devletleri lehine çeviren olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Rusya'nın savaştan çekilmesi
  B. ABD'nin savaşa girmesi
  C. Çanakkale Savaşı'nı İttifak devletlerinin kazanması
  D. Wilson İlkeleri'nin yayınlanması
  Cevap: B
 • 12) Osmanlı devletinde birçok millet bulunmaktaydı. Ancak Fransız İhtilalinin de etkisiyle bu milletler teker teker Osmanlıdan ayrılmıştır. Bu duruma bakarak, Fransız İhtilalinin hangi sonucu Osmanlı Devleti’ni parçalamıştır?
  A) Özgürlük
  B) Eşitlik
  C) Sömürgecilik
  D) Milliyetçilik
  Cevap: D
 • 13) Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuva-yi Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır.Buna göre, Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak
  B) Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak
  C) Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek
  D) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak
  Cevap: C
 • 14) İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazına harekât düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Çanakkale savaşının kimler arasında olduğu
  B) Rusya’nın ekonomik açıdan zor durumda olduğu
  C) Tüm yurdun işgal altında olduğu
  D) Çanakkale boğazından geçişlerinde itilaf devletlerinin ağır kayıplar verdiği
  Cevap: C
 • 15) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesinde: “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıktığı takdirde buralar işgal edilecek” denmekteydi. İtilaf Devletleri’nin bu maddedeki amacını aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bölgede bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak
  B) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak
  C) Rusya’ya yardım götürmek
  D) Osmanlı topraklarını bütünüyle işgal etmek
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder