Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I-Sırbistan
  II-Belgrat
  III-Budin
  IV-Trabzon
  Yukarıda yükselme döneminde Osmanlı topraklarına katılan bazı yerler verilmiştir.Bunlardan Fatih döneminde alınanlardan bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?

  A)Avrupa'da ticaret yapabilmek
  B)Fransızları Avrupa’daki üstünlü- ğünden faydalanmak.
  C)Fransa’yı yanına çekerek Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak.
  D)Fransa'nın ticaretini geliştirmesine yardımcı olmak.
  Cevap: C
 • 2) Kaçıncı yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu'ya göç etmeye başladı.
  A) XI
  B) XX
  C) XIII
  D) XII
  Cevap: A
 • 3) Anadolu'nun Türk toprağı olmasını isteyen ve Bizansla Malazgirt savaşını yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mısırlar
  B) Büyük selçuklu devleti
  C) Osmanlılar
  D) Göktürkler
  Cevap: B
 • 4) Osmanlı devletinin kurulduğu dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kurulduğunda diğer beyliklerin arasında en küçük beylikti
  B) İlk başlarda ellerinde şehir büyüklüğünde yer yoktu
  C) Küçük bir beylikti
  D) Üç ayrı şehir üzerine kurulmuştu
  Cevap: D
 • 5) Osman beyliğinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Osman bey
  B) Ertuğrul gazi
  C) Orhan gazi
  D) 4. Murat
  Cevap: B
 • 6) Osmanlı beyliğinin büyümesi sonucu endişelenen Bizans ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dostça olan ilişkileri bozdu
  B) Türklere saldırdı
  C) Türklere vergi vermeye başladı
  D) Türklerin mallarına el koymaya başladı
  Cevap: C
 • 7) Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çimpe kalesi savaşı
  B) İstanbulun Fethi
  C) Kırım savaşı
  D) Koyunhisar savaşı
  Cevap: D
 • 8) Bursa'nın, İznik ve İzmit'in fethinde bulunan Osman Bey'in oğlu olan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Bey
  C) Fatih Sultan Mehmet
  C) II. Süleyman
  D) Genç Osman
  Cevap: A
 • 9) Osmanlı devleti kurulduğu zamanlarda Bizans'ın toprak kaybetmesiyle hangi Türk beyliği savaşmadan Osmanlı beyliğine katılarak Osmanlı beyliğinin Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmıştır?
  A) Dulkadiroğulları
  B) Mengücekliler
  C) Karesioğulları
  D) Karahanlılar
  Cevap: C
 • 10) Bir deniz beyliği olan Karesioğulları'nın Osmanlı beyliğine geçmesi sonucu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Osmanlının Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmıştır.
  B) Osmanlı'nın donanmasını güçlendirmiştir
  C) Çanakkale boğazının Osmanlı hakimiyetine geçişine kolaylık sağlamıştır
  D) Diğer beyliklerle olan çatışmayı artırmıştır
  Cevap: D
 • 11) Osmanlı devleti Rumeli'de yaptığı fetihler sonucu buralara Anadolu'dan getirdiği Türk halkını yerleştirerek iskan politikasını uygulamıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin iskan politikasını uygulaması sebeplerinden biri olamaz?

  A) Fetihlerin kalıcılığını sağlama
  B) Fethettiği topraklara hoş görü ile sahip olma
  C) Fethettiği topraklarda yaşayanları kovarak yerlerine sadece Türkleri koyma
  D) Bölgelerin kültürlerini etkileyerek Türkleşmesini sağlamak
  Cevap: C
 • 12) Osmanlı devletinin büyümesi sonucunda devlet içinde farklı milletler yaşamaya başlamıştır. Ancak genel olarak yaşayan halk ..................... ve .................. olarak sınıflandırılırdı.
  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) Zenginler --- Fakirler
  B) İşçiler -- İşsizler
  C) Şehirliler -- Köylüler
  D) Askerler -- Siviller
  Cevap: C
 • 13) Osmanlı devletinde yöneticiler, askerler, din adamları ve ilim adamları dışında kalan halka ne denir?
  A) Reaya
  B) Millet
  C) Ulus
  D) Halk
  Cevap: A
 • 14) Osmanlı devletinde halkın yaptığı işlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Köylüler tarım ile uğraşırdı
  B) Köylüler hayvancılıkla uğraşırdı
  C) Şehirliler imalat işleri ile uğraşırlardı
  D) Şehirliler daha çok konar göçer yaşarlardı
  Cevap: D
 • 15) Orhan Bey döneminde askeriyenin daha da sistematik olmasıyla, atsız askerlere ................ ve atlı askerlere .................. denmeye başlanmıştır.
  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Yaya - Müsellem
  B) Yeniçeri -- Azaplar
  C) Lağımcılar -- Müsellem
  D) Yeniçeri -- Yaya
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder