...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Fizik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) * Duyu organları kullanılarak ölçümler yapılır
  * Sonuçlar öznel ve değişkendir
  Yukarıda verilen gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nicel
  B) Nitel
  C) Gözlem
  D) İnceleme
  E) Deney
  Cevap: B
 • 2) Ölçüm aletleriyle hata payını en aza indirerek objektif sonuçlar veren gözlem çeşiti hangisidir?
  A) Nicel
  B) Nitel
  C) Gözlem
  D) İnceleme
  E) Deney
  Cevap: A
 • 3) Varlıkların birbirleri ile karşılaştırılarak karşılaştırma sonucunu sayısal olarak verilmesine ne denir?
  A) Fiziksel nicelik
  B) Fiziksel nitelik
  C) Gözlemsel nicelik
  D) Varlıkların niceliği
  E) Gözlemsel nitelik
  Cevap: A
 • 4) Bilim insanlarının gözlem ve deney yoluyla elde ettikleri bilgileri, teori ve kanunları anlatması aşağıdakilerden hangisini kullanırılar?
  A) Fiziksel nicelik
  B) Fiziksel nitelik
  C) Gözlemsel nicelik
  D) Varlıkların niceliği
  E) Gözlemsel nitelik
  Cevap: A
 • 5) Fiziksel niceliklerin tanımlamak, kıyaslamak ve aralarında ilişki kurmak için belirli kurallara göre ayırma işlemine ne denir?
  A) Sıralama
  B) Fiziksel nitelik
  C) Sınıflandırma
  D) Varlıkların niceliği
  E) Gözlemsel nitelik
  Cevap: C
 • 6) Nicel gözlem sonucu gözlemlenen matematiksel açıdan bir sayıya-niceliğe sahip ise bu büyüklüklere ne ad verilir?
  A) Türetilmiş Büyüklükler
  B) Temel Büyüklükler
  C) Skaler Büyüklükler
  D) Vektörel Büyüklükler
  E) Geometrik Büyüklükler
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüklere verilebilecek örneklerden değildir?
  A) Ağırlık
  B) Uzunluk
  C) Işık şiddeti
  D) Hacim
  E) Akım şiddeti
  Cevap: D
 • 8) Nicel gözlem sonucu elde edilen ölçüm birden fazla büyüklük kullanılarak ifade ediliyorsa bu büyüklüklere ....................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Temel Büyüklük
  B) Türetilmiş Büyüklük
  C) Skaler Büyüklük
  D) Vektörel Büyüklük
  E) Çoklu Büyüklük
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklüklerden değildir?
  A) Kuvvet
  B) Alan
  C) İvme
  D) Hacim
  E) Kütle
  Cevap: E
 • 10) Birimi metre / sanie (m/s) olarak verilen büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kuvvet
  B) Alan
  C) İvme
  D) Sürat
  E) Kütle
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder