...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir insan dua ederken aşağıdakilerden hangisini yaparsa duasının gerçekleşmesi ihtimali daha fazla olur?
  A) Aceleci
  B) Israrcı
  C) İstemsizce
  D) Zorla
  Cevap: B
 • 2) Eski ismi Yasrib olan Medine hangi olaydan sonra Peygamber şehri olarak anılmıştır?
  A) Peygamberimizin hicretinden sonra
  B) Uhud savaşından sonra
  C) Hendek savaşı
  D) Medine sözleşmesi sonrası
  Cevap: A
 • 3) Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk iş hangisi olmuştu?
  A) Mescid-i Nebi yaptırmak
  B) Evini yaptırmak
  C) Topluca şükür namazı kılmak
  D) Bir haftalık oruç tutmak
  Cevap: A
 • 4) Peygamber efendimizin Medine'de yaptığı Mescid-i Nebi'nin yapımı kaç ay sürmüştür?
  A) 10
  B) 9
  C) 8
  D) 7
  Cevap: D
 • 5) Peygamber efendimiz islamı yeni kabul eden kabilelere islamı öğretmek için nereden yetişmiş öğretmenler gönderiyordu?
  A) Okul
  B) Medrese
  C) Suffe
  D) Mescid-i Nebi
  Cevap: C
 • 6) Mescid-i nebi tamamlandıktan sonra insanları camiye davet etmek için henüz ezan bilinmiyordu. Hangi sahabe rüyasında ezan verilerek müminler ezana kavuştu?
  A) Abdullah bin Zeyd
  B) Bilal-i Habeşi
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Ali
  Cevap: A
 • 7) İlk kez ezan okuyarak islamın ilk müezzini olma şerefini yaşayan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Abdullah bin Zeyd
  B) Bilal-i Habeşi
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Ali
  Cevap: B
 • 8) Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra burada yaşayan Müslümanlar, müşrik Araplar ve Yahudiler arasında huzurun sağlanması için yaptığı sözleşme hangisidir?
  A) Mekke Sözleşmesi
  B) Hudeybiye Sözleşmesi
  C) Medine Sözleşmesi
  D) Hakkaniyet Sözleşmesi
  Cevap: C
 • 9) Medine sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Taraflar birbirlerinin inançlarına karışmayacak
  B) Medine sözleşmesi toplumsal bir huzur oluşturdu
  C) Medine'ye saldırıldığında tüm taraflar beraber savunacak
  D) Cihat halinde tüm taraflar birden savaşacak
  Cevap: D
 • 10) Uhud savaşının yenilgisinden sonra Mekkeli müşrikler sonra müslümanları tameman ortadan kaldırmak için Hendek savaşı hazırlığına girdiler. Peygamber efendimin bunun karşısında sahabeleri toplayarak savaş stratejisi oluşturmaya başladı. Bu toplantı esnasında hangi sahabenin önerisi ile savaşa ismini veren hendekler Medine çevresine açıldı?
  A) Selman (r.a)
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ömer
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder