Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  doymuş -- suda -- aminoasit -- gece körlüğü -- basit -- nişasta -- ester -- bileşik --
  nükleotit -- karbonhidrat -- substrat -- yağda

  1- Oda sıcaklığında katı halde bulunan yağ asitlerine ……………………….. yağ asitleri denir.
  2- Proteinlerin yapıtaşlarına……………………………… adı verilir.
  3- A,D,E,K ……………………eriyen vitaminler, B ve C ……………… eriyen vitaminlerdir.
  4-A vitamini eksikliğinde …………………………………… görülür.
  5- Yağ monomerleri arasında ……………………….bağları kurulur.
  6- Enzimler yapısı bakımından …………………enzim ve ……………………...enzim olmak üzere 2 ye ayrılır. 7- Nükleik asitlerin yapıtaşları ………………………………..dir.
  8- Bitki hücrelerinde depo polisakkariti……………………………….dır.
  9- Vücudumuzda enerji eldesinde ilk olarak kullanılan organik madde…………………………….dır.
  10-Enzimin etki ettiği maddeye ……………………… denir.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinde solunum reaksiyonları çeşitleri beraber verilmiştir?
  A) Oksijen -- Hidrojen
  B) Fermantasyon -- Hidrojen
  C) Oksijen -- Fermantasyon
  D) Sporsal -- Hidrojen
  E) Sporsal -- Oksijen
  Cevap: C
 • 3) İnsanlar solunum yaparken organik olan maddeleri yakarak karbondioksit ve suya dönüştürür. Bu işlem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  A) Metabolizma
  B) Katabolizma
  C) Fermatizasyon
  D) Anabolizma
  E) Fermantasyon
  Cevap: B
 • 4) Kışın çok soğuk olduğunda yada çok üşüdüğümüzde ellerimizi açıp içine üfleyerek ellerimizi ısıtırız. Yada çok sıcak yemek olduğu zaman yine üfleyerek soğuturuz.
  Vücudumuzun bu şekilde ısısını dış çevreye göre dengede tutması olayına ne denir?

  A) Metabolizma
  B) Katabolizma
  C) Fermatizasyon
  D) Anabolizma
  E) Homeostazi
  Cevap: E
 • 5) Tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar doğadaki tüm canlılar elementlerden oluşmuştur. Toplam kütlesinin
  A) Karbon
  B) Oksijen
  C) Nitrat
  D) Fosfor
  E) Kükürt
  Cevap: C
 • 6) Canlıların oluşumunda küçükten büyüğe sıralandığında aşağıdaki boşluklara gelmesi gerekenleri yazınız.
  1. Hücre
  2. ............
  3. .............
  4. Sistem
  5. ...........
  Cevap: 2: doku -- 3: organ -- 5: organizma
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların temel bileşiklerinden olan organik bileşiklerden değildir?
  A) Bazlar
  B) Yağlar
  C) Enzimler
  D) Karbonhidratlar
  E) ATP
  Cevap: A
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların temel bileşiklerinden olan inorganik bileşiklerdendir?
  A) Bazlar
  B) Yağlar
  C) Enzimler
  D) Karbonhidratlar
  E) ATP
  Cevap: A
 • 9) Tek hücreli ve ya çok hücreli canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyerek dışarıdan doğrudan aldığı maddelere ne denir?
  A) Bazlar
  B) İnorganik bileşikler
  C) Enzimler
  D) Organik bileşikler
  E) ATP
  Cevap: B
 • 10) İnorganik bileşiklerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Sindirilmeden hücre zarından alınırlar
  B) Su bir inorganik bileşiktir.
  C) Homeostazinin korunması için gereklidir
  D) Biyokimsal tepkime gerçekleştirir
  D) Yağlar inorganik bileşik kategorisindedir.
  Cevap: E
 • 11) İnorganik maddelerden olan su ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Tüm organizmalarda en çok bu madde bulunur.
  B) Organizmanın toplam kütlesinin
  Cevap: B
 • 12) Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddelerin taşınması ve metabolik atıkların uzaklaştırılması hangi inorganik bileşik ile sağlanır?
  A) Asitler
  B) Yağlar
  C) Su
  D) Bazlar
  E) Enzimler
  Cevap: C
 • 13) Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  1. Su moleküllerinin birbirlerin arasında kurdukları bağın sonucu ortaya çıkan kuvvete .............................. kuvveti denir.
  2. Su moleküllerinin başka maddelerle oluşturdukları bağın sonucu ortaya çıkan kuvvete .................. kuvveti denir.
  Cevap: 1: Kohezyon -- 2: Adhezyon
 • 14) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren inorganik bileşiğe ............... , hidroksit iyonu veren bileşiğe ise ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) Asit -- Baz
  B) Yağ -- Asit
  C) Baz -- Asit
  D) Yağ -- Baz
  D) Enzim -- Karbonhidrat
  Cevap: A
 • 15) Asit ve bazın nötrleşme tepkimesi sonucu aşağıdakilerden hangileri ortaya çıkar?
  A) Yağ -- Tuz
  B) Yağ -- Su
  C) Su -- Tuz
  D) Enzim -- Tuz
  E) Karbondihidrat -- Su
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder