...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sümerlilerde Ur Uruk Kiş lagas olan bu şehir devlelerine ne ad verilmiştir?
  Cevap:
 • 2) Türk, adı ve anlamı üzerinde birçok farklı görüş ileri sürümüştür. Bunlara 3 tane örnek veriniz
  Cevap:
 • 3) Tarihte bereketli hilal olarak adlandırılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anadolu
  B) Avrupa
  C) Afrika
  D) Arap Yarımadası
  E) Mezopotamya
  Cevap: E
 • 4) Sözlü kültürle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Özellikle yazının icadından önce oluşmuştur.
  B) Toplumun kültürünü sonraki kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmuştur.
  C) Efsaneler, mitler sözlü kültür alanındadır
  D) Destanlar sözlü değil yazılı kültür alanındadır.
  E) Zamanla başka kültürlerden etkilenmiştir.
  Cevap: D
 • 5) Yazının icadından önceki dönmeler tarih öncesi diye adlandırılmış ve kendi içinde iki sınıfa ayrılmıştır?
  Aşağıdakilerden hangisinde bu iki sınıf verilmiştir?

  A) Taş Çağı -- Maden Çağı
  B) Yeni çağ -- Taş çağı
  C) Maden çağı -- Eski çağ
  D) Tunç çağı -- Yeni çağ
  E) Orta çağ -- Yeni çağ
  Cevap: A
 • 6) Hangisi yazının icandından önceki çağlardan olan taş çağının dönemlerinden değildir?
  A) Eski taş
  B) Yeni Taş
  C) Orta Taş
  E) Tunç Çağı
  D) Orta taş çağı
  Cevap: E
 • 7) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Maden çağı dönemlerinden değildir?
  A) Eski taş çağı
  B) Tunç taçı
  C) Demir çağı
  D) Bakır çağı
  E) Maden çağı
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?
  A) Paleolitik
  B) Eski taş çağı
  C) Orta çağ
  D) Orta taş çağı
  E) Tunç çağı
  Cevap: C
 • 9) MÖ 3.400 ve 1200 lü yıllarda Anadolu'da yaşanan tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Paleolitik
  B) Eski taş çağı
  C) Bakır çağı
  D) Orta taş çağı
  E) Tunç çağı
  Cevap: E
 • 10) MÖ 10.000 ve 5200 lü yıllarda Mezopotamya'da yaşanan tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeni taş çağı
  B) Eski taş çağı
  C) Bakır çağı
  D) Orta taş çağı
  E) Tunç çağı
  Cevap: A
 • 11) MÖ 7.500 ve 5000 lü yıllarda Mısır'da yaşanan tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeni taş çağı
  B) Eski taş çağı
  C) Bakır çağı
  D) Orta taş çağı
  E) Tunç çağı
  Cevap: D
 • 12) Yazının icadından önceki dönemlerde - tarih öncesi dönemler- yerleşik yaşama ve medeniyete ait yerleşim yerleri bulunmaktadır. Aşağıya Anadolu'da bulunan bu yerleşim yerlerinden üç tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  Cevap: 1: Göbeklitepe -- 2: Çatalhöyük -- 3: Çayönü
 • 13) Tarih öncesi kültür ve yerleşim yerlerinden olan Göbeklitepe ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Şanlıurfa kent merkezine 13 km uzaklıktadır.
  B) Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait yapılar vardır
  C) Yapılar dini ve ayinsel amaç taşıyorlar
  D) Merkezinde 10 tane dikili taş vardır.
  E) Arkeolog Klaus Schmidt tarafından ortaya çıkarılmıştır.
  Cevap: D
 • 14) J.Mellart tarafından bulunan, Anadolu'da yazının keşfinden önceki dönemi en iyi yansıtan yer olan Çatalhöyük günümüzde hangi ilimizde bulunmaktadır?
  A) Bitlis
  B) Mardin
  C) Konya
  D) Hakkari
  E) Elezığ
  Cevap: C
 • 15) Yakındoğu'nun bilinen en büyük yerleşim merkezlerinden biri olan Çayönü yerleşimi günümüz hangi ilin sınırları içerisinde bulunmaktadır?
  A) Bitlis
  B) Mardin
  C) Konya
  D) Diyarbakır
  E) Elazığ
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder