Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Çevre ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Canlı ve cansız varlıklar beraber yaşar
  B) Kültürel ve fiziksel bir ortamdır
  C) Cansız varlıklar çevrenin etmeni sayılmaz
  D) Biyolojik ve ekonomik ortamdır.
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi cansız varlıklardan değildir?
  A) Minaraller
  B) İklimler
  C) Toprak
  D) Ayrıştırıcılar
  Cevap: D
 • 3) Canlıları sınıflandırdığımızda üç ana guruba ayırabiliriz. Aşağıdakilerden hangisinde bu bu üç gurup doğru olarak verilmiştir?
  A) Üretici -- Besleyici -- Tüketici
  B) Ayrıştırıcı -- Tüketici -- Alıcı
  C) Üretici -- Tüketici -- Ayrıştırıcı
  D) Besleyici -- Toplayıcı -- Tüketici
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi üretici canlılara örnek verilemez?
  A) Yeşil yapraklı bitkiler
  B) Mavi- yeşil algler
  C) Mantarlar
  D) Öglena
  Cevap: C
 • 5) Besinlerini kendileri üretemeyen bunun yerine dışarıdan hazır alan canlılara tüketiciler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüketici değildir?
  A) Yeşil yapraklı bitkiler
  B) Hayvanlar
  C) Mantarlar
  D) İnsanlar
  Cevap: A
 • 6) Doğada bir hayvan öldüğü zaman bir süre sonra bu hayvanın yok olduğu gözlemlenmiştir. Hayvanın yok olması doğa açısından çok önemlidir. Bunu yapan canlılar ayrıştırıcılar olarak adlandırılmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi ayrıştırıcı değildir?

  A) Küfler
  B) Öglena
  C) Mayalar
  D) Bakteriler
  Cevap: B
 • 7) Canlı ve cansız varlıkları doğada yapay veya doğal çevrede yaşamaktadır. Çevrenin kendi kendine olması sonucu yani insan müdehalesi olmaması sonucu oluşan çevreye doğal çevre diğerine yapay çevre denmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir?

  A) Ormanlar
  B) Dağlık alanlar
  C) Parklar
  D) Denizler
  Cevap: C
 • 8) Bulduğu tüm boşlukları dolduran, kokusuz, renksiz olan ve canlıların solunum yapmasına yarayan gaz nedir?
  A) Kükürt
  B) Hava
  C) İklim
  D) Azot
  Cevap: B
 • 9)
  * En önemli canlılığın devamını sağlayan faliyetlerdendir.
  * Kokusuz ve renksizdir
  * Akışkan sıvıdır
  Yukarıda verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kükürt
  B) Hava
  C) İklim
  D) Su
  Cevap: D
 • 10) Bir bölgede uzunca bir süre ölçülen sıcaklık, rüzgar, yağış gibi meteorolojik olayların ortalamasına ne denir?
  A) Kükürt
  B) Hava
  C) İklim
  D) Su
  Cevap: C
 • 11) İnsanlar var oluşundan beri çevre ile etkileşim içerisindedir. Çoğu zaman çevreyi kendi ihtiyaçlarına göre tasarlamaktadırlar. İnsanların çevreyi kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayarak yeniden şekillendirilmesi sonucu oluşan çevreye ne denir?
  A) Doğal yapı
  B) İnorganik yapı
  C) Doğal çevre
  D) Yapay çevre
  Cevap: D
 • 12) İnsanların doğal çevreye kimyasal ilaçlarla müdehale etmesi sonucun doğada yaşayan diğer canlılar bu durumdan etkilenerek yok olma tehlikesine kadar gelmektedir.
  İnsanların bu davranışı hangi dengeyi bozmaktadır?

  A) Çevresel denge
  B) Doğal denge
  C) Sistemsel denge
  D) Evrensel denge
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozan etkenlerden değildir?
  A) Nüfus artışı
  B) Suni gübre
  C) Doğal gübre
  D) Atıklar
  Cevap: C
 • 14) Biyolojik kimyasal ve nükleer gibi silahların insanlar üzerinde kullanılarak toplu ölümler oluşturması hangi kirlilik türüne örnektir?
  A) Nüfus artışı
  B) Suni gübre
  C) Doğal gübre
  D) Kitle imha silahları
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
 • Elif Naz
 • 2021-05-21

Cevap anahtarını atabilirmisiz

 • Albay124
 • 2020-12-30

Cevap anahtarı varmı acaba