...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ziggurat hangi uygarlığa aittir ve neler olarak kullanılmıştır?
  Cevap:
 • 2) Bölüm: Doğru ise D , yanlış ise Y yazınız
  1-) İlk devlet teşkilatını Metehan kurmuştur. ( )
  2-) Çinliler Türk akımlarını önlemek için Çin Seddi’yi kurmuşlardır ama önleyememişlerdir. ( )
  2-) İlk Türk devletlerinde ordunun temelini askerler oluşturmamıştır. ( )
  3-) Türk askeri cesur,feragat sahibi, disiplinli ve saygılıdır.( )
  4-) Türklerde ücretli asker yoktur. ( )
  5-) Eski Türklerde devlete il yada el denilirdi. ( )
  6-) İlk tarihsel belge MÖ 300 yılına aittir. ( )
  Cevap:
 • 3) Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pusula
  B) Para
  C) Yazı
  D) Takvim
  E) Kâğıt
  Cevap: B
 • 4) Makedonya kralı Büyük İskender’in Asya seferinden sonra batı ve doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hellenizm
  B) Reform
  C) Feodalizm
  D) Skolastik
  E) Rönesansinliler
  Cevap:
 • 5) Sümerlerde siteler Ziggurat adı verilen tapınak ve onun etrafındaki evlerden meydana gelmiştir. O dönemlerde ziggurat farklı amaçlar için kullanılmıştı? Bunlara 3 tane örnek veriniz.
  Cevap:
 • 6) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA VERİLEN UYGARLIKLARDAN UYGUN OLANINI EŞLEŞTİREREK YAZINIZ.
  A: Sümerler B: Hititler C: Lidyalılar D: Mısırlılar E: İyonyalılar.

  ( )Parayı bulan uygarlıktır.
  ( )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.
  ( )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.
  ( )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.
  ( )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.
  Cevap:
 • 7) Mete nin tahta çıkışı günümüzde Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kutlanmaktadır. Bu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
  A)MÖ 205
  B)MÖ 206
  C)MÖ 207
  D)MÖ 208
  E)MÖ 209
  Cevap:
 • 8)
  * İnsanoğlunun en büyük keşiflerindendir
  * Bunun keşfinden önceki zamana tarih öncesi sonraki zamana tarih sonrası denilmiştir
  Yukarıda verilen öncüller aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

  A) Matbaa
  B) Yazı
  C) Tekerlek
  D) Ateş
  E) "0" Rakamı
  Cevap: B
 • 9) Yazının icadı günümüz ve eski tarihçilere büyük oranda kolaylık sağlamıştır. Aşağıdakilerden hagisi bu kolaylıklar arasında gösterilmez?
  A) Tarihin daha rahat incelenmesi
  B) Tarihi çağlara ayırmada
  C) Tarihin daha rahat araştırılması
  D) Tarihi düzene sokmak
  E) Tarihi kitaplara yazmak
  Cevap: E
 • 10) Önceki dönemlerde toplumlar tarihi bölümlendirirken sadece kendi toplum ve kültürlerini esas almışlardır.
  Buna göre Avrupadaki tarihçiler Avrupa tarihini oluştururken göz önünde bulundurdukları arasında verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Sadece kendi toplumlarını etkileyen olayları almışlardır.
  B) Feodalizm incelediği konulardan biridir.
  C) Kölelik incelediği konulardan biridir.
  D) Kapitalizm inceleme alanına girmemiştir.
  E) Avrupalı olmayan devletleri yok saymışlardır.
  Cevap: D
 • 11) Yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Avcılık yapmışlardır.
  B) Bir bölümü toplayıcılık yapmışlardır.
  C) Göçebe yaşam tarzı hakimdi.
  D) Öncelikle et ile daha sonra yabani meyveler ile beslenmişlerdir.
  E) Daha çok yerleşik hayatta tarımla uğraşmışlardır.
  Cevap: E
 • 12) Urfa ve Diyarbakır çevresinde MÖ 8500'lerde buğday tarımcılığının yapılması ile ilgili aşağıdakilerden verilenlerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Tarımcılık faaliyetleri yaygınlaşmıştır.
  B) Buğday tarımı Anadolu'da da yapılmaktadır.
  C) Tahılın ana vatanı Anadolu'dur
  D) Anadolu'ya tarım diğer devletlerden geç gelmiştir.
  E) Bu bölgede yerleşik hayat daha yaygın olmuştur
  Cevap: D
 • 13) Eski zamanlarda bir ön girişi ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan evlere verilen isim hangisidir?
  A) Megoran
  B) Tekkat
  C) Morogan
  D) Kerpiç ev
  E) Betonarme
  Cevap: A
 • 14) Yazıdan önceki dönemlerde yaşayan insanlar giyim ihtiyaçlarını karşılamalarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hayvan liflerinden yararlanıyorlardı
  B) Hayvan kürklerini kullanıyorlardı
  C) Tarım ürünlerinden elde edilen liflerden yararlanıyorlardı
  D) Hayvanların yünlerinden yararlanıyorlardı
  E) Bu zaman insanlarında giyinme daha başlamamıştı.
  Cevap: E
 • 15) İlk insanların bıçak, iğne ve olta gibi aletler yapmak için doğal volkanik cam kullanırlardı.
  Bu kullanılan doğal volkanik cama ne denir?

  A) Obsidyen
  B) Megaron
  C) Dibek
  D) Taş
  E) Çakmak taşı
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder