Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen mallardan biri değildir?
  a) Altın, gümüş, para 
  b) İçinde oturduğumuz evimiz
  c) Küçükbaş hayvanlar
  d) Ticaret malları
  Cevap: B
 • 2) Bir işin gerekli çalışmaları yaptıktan sonra işin olmasını artık Allah'ın takdir ilahisine bırakılmasına ne denir?
  A) Ecle
  B) Kaza
  C) Tevekkül
  D) İrade
  Cevap: C
 • 3) Kaderimizde yazılı olan bir olayın yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ne denir?
  A) Ecle
  B) Kaza
  C) Tevekkül
  D) İrade
  Cevap: B
 • 4) Din kültürü dersinde öğretmen öğrencilere rızık ile ilgili soru sormuştur. Aşağıdaki verilen cevaplardan hangisi yanlıştır?
  A) Allah her canlıya rızık vermiştir.
  B) Emek harcayarak ulaşırız.
  C) Emek harcamasak bile Allah rızkımızı verir
  D) Rızkımız kaderimizde yazılıdır
  Cevap: C
 • 5) Dünyada binlerce çeşit canlı olmasına rağmen bu canlılar içerisinde sadece insanlar dinden sorumlu tutulmuştur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) İnsanı diğer canlılardan ayıran akıldan dolayı
  B) İnsanlarda irade olduğunan dolayı
  C) İnsanarın akılları sayesinde doğruyu ve yanlığı ayırt ettiklerinden dolayı
  D) Düzenli yaşadıklarından dolayı
  Cevap: D
 • 6)
  * Zengin olmak
  * Ramazan ayı içerisinde olmak
  * Müslümanların vermesi
  * Vacip bir görevdir
  Yukarıda verilenler hangisi ile eşleşir?

  A) Umre
  B) Hac
  C) Fitre
  D) Zekat
  Cevap: C
 • 7) Zengin müslümanların hasta ve ya sağlıklı olsun farketmez yıllık olarak mallarının belli bir oranda fakir kimselere vermesini dinimizce şart koşulmuştur. Bu şart aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Umre
  B) Hac
  C) Fitre
  D) Zekat
  Cevap: D
 • 8) Hali vakti ve sağlığı yerinde olan müslümanların ömürleri boyunca en az bir defa kutsal mekanlara ziyaret yapmakla mükellef olduğu farz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Umre
  B) Hac
  C) Fitre
  D) Zekat
  Cevap: B
 • 9) Allah her insana bir kader tayin etmiştir. Ancak insana bazı zamanlarda iyi ve kötü arasında tercih yapma özgürlüğü tanınmıştır. Bu özgürlük kısıtlı bir şekilde insanlara verilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verileni açıklar?

  A) Kaza
  B) Küll-i İrade
  C) Cüzz-i İrade
  D) Kaza
  Cevap: C
 • 10) Allah dünyayı belli yasalara göre yaratmıştır. Buna göre suyun belirli bir derecede donması ve çözülmesi, güneşin olduğu yerde sabit durması gibi durumlar hangi yasa ile açıklanır?
  A) Fiziksel yasalar
  B) Kimyasal yasalar
  C) Matematiksel yasalar
  D) Sosyal yasalar
  Cevap: A
 • 11) Hacca giden hacılar hac görevlerini yerine getirirken bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlar arasında sayılmaz?
  A) Müslüman olmak
  B) Yeterince parası olmak
  C) 18 yaşını doldurmak
  D) Sağlıklı olmak
  Cevap: C
 • 12) Hac görevini yerine getiren hacıların, giydikleri dikişsiz beyaz elbiseye ne denir?
  A) Kefen
  B) Arafat
  C) İhram
  D) Beytullah
  Cevap: C
 • 13) Dünyadaki tüm canlıların kaderinde nihayet ömürlerinin sonlanmasına ...................... denir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  A) Kefen
  B) Ecel
  C) Mezar
  D) Ahiret
  Cevap: B
 • 14) Adın öğretmen sabah evinden besmele çekerek çıkıp okula doğru giderken sokaktaki evlerden birinin çatısından bir kiremit düşüp kolunu kırmıştır.
  Bu örnekte olan olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Kader
  B) Kaza
  C) İhmal
  D) İtimat
  Cevap: B
 • 15) Kelime anlamı olarak Kabe, Allah'ın evi anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sa'y
  B) Cami
  C) Beytullah
  D) Nurullah
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder