...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Okunuşu ‘ on dört milyon altı yüz on iki bin yirmi dokuz’ olan sayının rakamlarının dizilişini yazınız.  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki sayı örüntülerinde verilmeyen sayıları bulunuz.
  7-14 -21- 28-….- ….

  2 - 5-11- 23-….-….
  Cevap: .
 • 3) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
  102 306

  2 160 028

  17 605 400
  Cevap: .
 • 4) Aşağıda verilmeyen boşlukları doldurunuz.
  A) Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır. Oluşan bu sayı gruplarına .…………………denir.
  B) Sayıyı oluşturan rakamların bulundukları basamağa göre değerine …………………………..denir.
  C) Belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine………………denir.
  D) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılara …………………….denir.
  Cevap: .
 • 5) 987643201 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı, birler bölüğündeki rakamların toplamından kaç fazladır?  Cevap:
 • 6) Araba alan Barış Bey 36 ay taksitle ödeyecektir. Araba 18000 tl olduğuna göre bir aylık ödeyeceği para kaç tl olacaktır?  Cevap:
 • 7) Binler bölüğü 318, milyonlar bölüğü 16, birler bölüğü 408 olan sayı kaçtır?  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki örüntülerde yazılması gereken sıradaki bir sayıyı bulunuz.
  * 7, 14, 21, 28 ...
  * 25, 50, 75, 100 ...
  * 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ....
  Cevap: .
 • 9) Aşağıdaki örüntülerde yazılması gereken sıradaki bir sayıyı bulunuz.
  * 2, 5, 11, 23 ...
  * 5, 15, 35, 65 ...
  Cevap: .
 • 10) 205 146 589 sayısının okunuşunu yazınız.  Cevap:
 • 11) ‘‘Yedi yüz dört milyon iki yüz doksan üç bin elli altı’’ sayısını rakamla yazınız.  Cevap:
 • 12) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.
  Dört milyon iki yüz elli bin altı yüz kırk beş …………………..
  On milyon on bin on …………………
  Beş yüz dört milyon sekiz yüz on yedi …………………….
  Cevap: .
 • 13) Bir bölme işleminde bölünen 489, bölüm 27, kalan 3 ise bölen kaçtır?
  Cevap:
 • 14) 142 litre sıvı yağ 8 litrelik şişelere doldurulmak isteniyor. En az kaç şişeye ihtiyaç vardır?
  Cevap:
 • 15) " İki yüz elli altı bin yüz kırk iki"
  Yukarıda yazılışı verilen sayı hangisidir?

  A) 256 142
  B) 242 156
  C) 240 156
  D) 246 150
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder