Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki soruları verilen şekle göre yapınız.

  1. Bileşke kuvvet:
  2. Yönü:
  3. Doğrultusu:
  Cevap: 1: 3 -- 2: Sol -- 3: 7N
 • 2) Doğada maddeler katı, sıvı ve gaz olarak bulunmaktadır. Maddeler bu bulundukları hale göre tanecikler arasındaki boşluklar değişmektedir. Aşağıda verilen şekilde madde içerisindeki taneciklerin boşlukları verilmiştir Buna göre altlarına hangi maddenin hali olduğunu yazınız.

  Cevap: 1: Katı -- 2: Gaz -- 3: Sıvı
 • 3) Ömer ile Halis tenefüste öğretmen masasını kendi aralarında çekmektedirler. Ömer masayı 70 N kuvvet ile kendine çekerken Halis masayı 90 N kuvvet ile kendine çekmektedir.

  Buna göre masa nasıl bir tepki verir?

  A) Masa hareket etmez
  B) Masa Ömer'e doğru yol alır
  C) Masa Halis'e doğru yol alır
  D) Masa önce Ömer'e doğru sonra Halis'e doğru yol alır.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki cisme 5 kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaçtır?

  A) 2N
  B) 3N
  C) 5N
  D) 8N
  Cevap: B
 • 5) Aşağıda cisme uygulanan kuvvetler sonucunda cismin yöne ne olur?

  A) Yukarı
  B) Aşağı
  C) Sağa
  D) Sola
  Cevap: B
 • 6) Suyun kaynatılarak buharlaşması sonucu aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Su sıvı halden gaz haline geçmiştir
  B) Tanecikler arası mesafe azalmıştır
  C) Taneciklerin hızı artmıştır
  D) Tanecikler arası mesafe artmıştır
  Cevap: B
 • 7) Muzaffer arkadaşları ile top oynarken ayağındaki kasların kasıldığını hissetmiş ve oyunu bırakmıştır.
  Kasılan bir kas ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Uzanır
  B) Sertleşir
  C) Kısalır
  D) Şişer
  Cevap: A
 • 8) Masanın üstünde bir cismin sabit durduğu gözlemlenmiştir. Buna göre bu cisimle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Cisim dengededir
  B) Cismin bileşke kuvveti 0 dır
  C) Cismin bileşke kuvveti sürtünme kuvvetine eşittir
  D) Cismin bileşke kuvveti 12 dir.
  Cevap: D
 • 9) Birim zaman sürecinde alınan yol miktarına ne denir?
  A) Hız
  B) Yol
  C) Sürat
  D) İvme
  Cevap: C
 • 10) Tanecikler arası titreşimlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Maddenin gaz halinde tanecikler arası en fazladır.
  B) Maddenin katı halinde tanecikler arası en azdır
  C) Maddenin sıvı halindeki taneciklerin hızları maddenin katı halindeki taneciklerden daha hızlıdır.
  D) Maddenin katı halindeki tanecikler arası hızı diğer hallerine göre daha fazladır.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder