...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  (Temel aminoasit, B ve C vitamini, peptid, galaktoz, glikoz, ester, glikozit, DNA, riboz şekeri, früktoz, RNA, Ko-enzim, Ko-faktör, hormon, apo-enzim, holo enzim)

  1. Karbonhidratların arasındaki bağa....................... bağ, yağların yapısındaki bağlara................................. bağıproteinlerin arasındaki bağa ................................ bağı denir.
  2. Monosakkaritlerden 6 karbonlu şekerler ........................ , ..................... ve ......................olmak üzere üç çeşittir.
  3. Nükleik asitler ..................................ve .........................................olmak üzere iki çeşittir.
  4. Enzimlerin aktifleştirici kısmı...................................... ve ............................................ olmak üzere iki çeşittir.
  5. Vücudumuzda sentezlemeyip dışarıdan almak zorunda olduğumuz amino asitlere....................................aminoasitler denir.
  Cevap:
 • 2) Yağların özelliklerinden 5(Beş) tanesini yazınız?
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  Cevap:
 • 3) Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri yazınız?
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  Cevap:
 • 4) Yağlar arasında hangi bağ bulunur?
  A) Glikozit bağı
  B) Petpit bağı
  C) Ester bağı
  D) Fosfadiester bağı
  E) Fosfat bağı
  Cevap: C
 • 5) Asit ve bazların tepkimeye girmesiyle oluşan ve kimyasal formülü NaCI olan maddeye ne ad verilir?
  A. Enzim
  B. Protein
  C. Vitamin
  D. Tuz
  E. Su
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki canlılardan hangisi tek hücrelidir?
  A. Amip
  B. Şapkalı mantar
  C. Karayosunu
  D. Eğrelti otu
  E. İnsan
  Cevap: A
 • 7) Aşağıda verilen PH değer aralıklarından hangisi bir asit örneği olabilir?
  A. Ph: 8
  B. Ph: 2
  C. Ph: 7
  D. Ph: 9
  E. Ph: 14
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki yağ türlerinden hangisinde doymuş yağ asiti görülür?
  A. Ayçiçeği yağı
  B. Fındık yağı
  C. Mısır yağı
  D. Zeytinyağı
  E. Kuyruk yağı
  Cevap: E
 • 9) Vitamin eksikliğine bağlı olarak görülen rahatsızlık veya hastalıkları eşleştiriniz.
  A VİTAMİNİ
  B1 VİTAMİNİ
  C VİTAMİNİ
  D VİTAMİNİ
  K VİTAMİNİ
  E VİTAMİNİ

  ..........
  Kanın pıhtılaşamaması
  ……….
  Skorbit hastalığı – yaraların geç iyileşmesi

  ……….
  Gece körlüğü

  ………
  Kısırlık veya anemi
  ……...
  Raşitizm veya eklemlerde görülen anormallikler
  B1
  Beriberi hastalığı
  Cevap:
 • 10) Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmeleri için besine ihtiyaç duymaktadır. Kendi besinini kendi üretebilen canlılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tüketici
  B) Heterotrof
  C) Ototrof
  D) Otrojen
  E) Heterojen
  Cevap: C
 • 11) Aşağıda verilen canlılardan hangisi kendi besinini üretebilen canlı sınıflaması içinde değildir?
  A) Balinalar
  B) İnsanlar
  C) Mantarlar
  D) Bitkiler
  E) Kurtlar
  Cevap: D
 • 12) Canlıların yaşamlarına devam etmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için aldıkları besinleri ................ yoluyla parçalayarak sentezlerler.
  Buna göre yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Sindirim
  B) Solunum
  C) Boşaltım
  D) Dolaşım
  E) Silkülasyon
  Cevap: B
 • 13) Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda yapım ve yıkım tepkimelerin hepsine birden ne isim verilir?
  A) Anabolizma
  B) Katabolizma
  C) Metabolizma
  D) Sindirim
  E) Fermantasyon
  Cevap: C
 • 14) Bir organizmada basit moleküllerin birleştirilerek karmaşık moleküller sentezlemesine ................ , karmaşık moleküllerin bileşiklerine ayrılmasına .................. denir.
  Yukarıdaki boşluklara sırası ile hangisi gelmelidir?

  A) Anabolizma --- Metabolizma
  B) Metabolizma -- Fermantasyon
  C) Anabolizma -- Fermantasyon
  D) Anabolizma -- Katabolizma
  E) Katabolizma -- Enzim
  Cevap: D
 • 15) Bitkilerin canlı olmayan (inorganik) maddelerden fotosentez yoluyla organik madde sentezi olayı hangisine örnektir?
  A) Metabolizma
  B) Katabolizma
  C) Fermatizasyon
  D) Anabolizma
  E) Fermantasyon
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder