Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Millet-i Sadıka hangi millete unvan olarak verildi.  Cevap:
 • 2) Boşlukları doldurunuz
  Atatürk ilk eğitimi _____________ aldı. Ve ________ okulunda tarihe ilgi duymaya başladı. Daha sonra Atatürk 19 ______1919
  Tarihinde samsun’a çıktı. Ancak bu arada Damat ________paşa Atatürk’ün görüldüğü yerde öldürülmesi için ordulara yazı gönderdi ancak _______ ordu komutanı K.Karabekir buna karşı çıkar daha sonra İstanbul hükümeti Atatürk’e görevinin dışına çıktığını söylemişti ve Atatürk __________ kongresinden sonra istifa etti.Atatürk daha sonra Son Osmanlı __________ Meclisini toplantıya çağırdı bu toplantı ________’da 11 _______ 19__ tarihinde gerçekleşti. Ancak bu toplantıda çıkan ___________ red kanunı ile Mebusan dağıtıldı.
  Cevap:
 • 3) Kuvay-ı Milliye ne zaman ortaya çıktı?  Cevap:
 • 4) Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal’e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur?
  A)Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması www.sorubak.com
  B)Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması
  C)Büyük ülkülere sahip olması
  D)Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışma
  Cevap: B
 • 5) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?
  A)Galiçya
  B) Trablusgap
  C)Kafkas
  D) Çanakkale
  Cevap: A
 • 6) Başlangıçta İttifak Devletleri arasında yer alan,Batı Anadolu’nun vaad edilmesi üzerine İtilaf Devletleri arasına katılan devlet hangisidir?
  A)Yunanistan
  B)Fransa
  C)İtalya
  D)Romanya
  Cevap: C
 • 7) Mustafa Kemalin doğduğu dönemde ………………………………………………………….nin yaydığı milliyetçilik akımından dolayı Osmanlı da azınlıklar ayaklanmıştır.
  20-Atatürk ün annesi Zübeyde Hanım oğlunun ……………… ……….……..………ne gitmesini babası ise daha modern eğitim veren ……………….………………...………….. …..Okulu na gitmesini istemiştir.

  Cevap:
 • 8) Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesinde (27 Aralık 1919) Ankara'nın aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin etkisi olmamıştır?
  A) Ankara'nın ulaşım imkânlarının iyi olması
  B) İstanbul’a yakın olması
  C) İleride başkent yapılmak istenmesi
  D) Batı Cephesi'ne yakın olması
  Cevap:
 • 9) M.K.Atatürk askerlik, siyaset, sanat, eğitim, edebiyat, tarih gibi birçok alanda eserler vermiştir.
  Verilen bu bilgi M.Kemal'in hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

  A. Vatanseverliğini
  B. Kararlılığını
  C. İleri görüşlülüğünü
  D. Çok yönlülüğünü
  Cevap: D
 • 10) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?
  a-Trablusgap
  b-Galiçya
  c-Kafkas
  d- Çanakkale
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
  1-(…….) Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehir olan Selanik 1913 yılına kadar bir Türk kentiydi.
  2-(…...)Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Bey’in evliliklerinden altı çocuk dünyaya gelmişti.Bunlardan Mustafa ve Makbule dışında Fatma,Ahmet,Ömer ve Naciye küçük yaşlarda ölmüşlerdir.
  3-(…..) Harp Akademisinden 1905 yılında ‘’kurmay yüzbaşı’’ olarak mezun olan Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam’daki 5. orduya atandı.
  4- (……) Uşi Antlaşması Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalandı.Ege’deki 12 ada Almanlara verildi.
  5- (…..) Avusturya – Macaristan veliahtı Ferdinand’ın ülkesine bağlı Saraybosna’yı ziyaret ederken ,Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi (28 Haziran 1914) savaşın fitilini yaktı.
  6- (……) Birinci Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde Akdeniz’de İngiliz Gemilerinden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osm. Devletine sığındı.
  7- (……) Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Avusturya- Macaristan ve Almanya parçalandı.
  8- (……) Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
  9 – ( ……) Kuvayimilliye birlikleri işgalciler ile işbirliği yapmıştır.
  10-(…… ) Misakımilli’de asıl vurgulanmak istenen vatanın parçalanamayacağıdır. Ayrıca Misakımilli, Sivas Kongresinden sonra ilk siyasal zaferdir.
  Cevap: .
 • 12) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  1. Dünya devletleri her alanda hızla gelişirken Osmanlı Devleti eski gücünü ve etkisini kaybetmişti.Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren …………………….. ……………………… olarak tanımlanmıştı.
  2. İzmir işgal edilince Yunanlılara ilk kurşunu gazeteci ………………………. ……………………. atmıştır.
  3. Erzurum’daki 15. kolordu komutanı ………………………. .……………………… Paşa, Mustafa Kemal’i ve milli mücadeleyi destekledi.
  4. ……………………. ………………………….’nde ülkedeki tüm cemiyetler bir çatı altında (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk) toplandı.
  5. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919’da ……………………….’dan 9. ordu müfettişi olarak Samsun’a hareket eti.
  6. ……………………… ………………………. toplanış biçimi ve amaçları bakımından bölgesel bir kongredir.
  7. İtilaf Devletleri Misakımilli kararlarından rahatsız oldular.Mebusan Meclisini basıp milletvekillerini dağıttılar ve …… ……………… …………..’de İstanbul’u resmen işgal ettiler.
  8. Ayaklanmalar Milli Mücadele için önemli bir engel oldu.Büyük Millet Meclisi’nin ilk çalışmalarından biri Anadolu’daki bu iç isyanları bastırmak için …………………… ……………………….. kanununu çıkarmak oldu.
  9. Osm. Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan ……………… ……………….. Türk Mille-ti’ne yaşama hakkı tanımıyordu.
  10. ……………………………… Cephesi Birinci Dünya Savaşı’nın süresini uzatmıştır.
  Cevap: .
 • 13) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Osmanlı toprakları işgale uğrayınca birçok zararlı cemiyet kurulmuştur.
  Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, Ermeniler tarafından kurulan ve amacı doğuda bir Ermeni devleti kurmak olan cemiyettir?

  A)Mavri Mira
  B) Pontus Rum
  C)Hınçak - Taşnak
  D) Etnik – i Eterya
  Cevap: C
 • 14) Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.
  Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

  A) Çok yönlülüğünü
  B) İleri görüşlülüğünü    
  C) Mantıklılığını
  D) Eğitimciliğini
  Cevap: A
 • 15) Osmanlı’nın savaşa girip kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünerek devleti I. Dünya Savaşına sokan kimdir?
  A- Atatürk
  B- Enver Paşa
  C- İsmet İnönü
  D- Padişah Vahdettin
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder