Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Tarih ile ilgili bilgi edinebilmemiz için kaynaklara ihtiyacımız vardır. Bu kaynaklar ana kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikinci el kaynaklar arasındadır?
  A) Olayın geçtiği dönem ait belge
  B) O döneme ait buluntular
  C) O dönemin kaynaklarından yararlanılarak ortaya konulan eser
  D) O döneme ait kitabe
  E) Arkeolojik bluntular
  Cevap: C
 • 2) Tarih ile ilgili kaynaklar birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olarak iki ayrılmıştır. Daha sonra bu kaynak ayrımlarını kendi içinde sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sıfnılandırmalar içinde değildir?
  A) Gerçek eşya
  B) Sesli ve görüntülü kaynak
  C) Sözlük kaynak
  D) Multimedya kaynak
  E) Yazılı kaynak
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi tarihi kaynaklara temel olan sözlü kaynaklardan değildir?
  A) Efsaneler
  B) Menkıbler
  C) Destanlar
  D) Atasözleri
  E) Fermanlar
  Cevap: E
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklar arasında gösterilmez?
  A) Menkıbeler
  B) Tabletler
  C) Fermanlar
  D) Beratlar
  E) Kitabeler
  Cevap: A
 • 5) Bir tarihi araştırmada kullanılacak ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tasnif
  B) Tahlil
  C) Tarama
  D) Terkip
  E) Tenkit
  Cevap: C
 • 6) Tarihi araştırma sırasında ulaşılan kaynakları belirli bir düzen içinde sınıflandırma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tasnif
  B) Tahlil
  C) Tarama
  D) Terkip
  E) Tenkit
  Cevap: A
 • 7) Tarihi araştırma sırasında elde edilen bilgilerin doğruluğunu sorgulamak ve eleştirmek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tasnif
  B) Tahlil
  C) Tarama
  D) Terkip
  E) Tenkit
  Cevap: E
 • 8) Bir tarihi araştırmanın son aşaması olan sentez basamağında, elde edilen bilgiler düzenlenerek metin haline getirilir. Araştırmada bu basamağın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tasnif
  B) Tahlil
  C) Tarama
  D) Terkip
  E) Tenkit
  Cevap: D
 • 9) Tarih kendi başına geniş bir bilim dalı olmasına rağmen birçok yardımcı bilim dalı da tarihi aydınlatmaya yardımcı olmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu yardımcı bilim dallarından değildir?

  A) Krnoloji
  B) Arkeoloji
  C) Estimonoloji
  D) Filoloji
  E) Epigrafi
  Cevap: C
 • 10) Tarihi araştırmalarda toprak veya su altındaki kalıntıları kazı ile inceleyen tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kronoloji
  B) Arkeoloji
  C) Atropoloji
  D) Filoloji
  E) Epigrafi
  Cevap: B
 • 11) İnsanların kültürlerini, ırk yapılarını kısacası insana ait değerleri ve bu değerlerin gelişimini inceleyen bilim dalı hangisidir?
  A) Kronoloji
  B) Arkeoloji
  C) Atropoloji
  D) Filoloji
  E) Epigrafi
  Cevap: C
 • 12) Tarih boyunca uygarlıklar gerek kültürlerini gerek savaş taktiklerini bir sonraki nesillere bırakmak için kitabeleri kullanmışlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi kitabeleri inceleyen yardımcı bilim dalıdır?

  A) Kronoloji
  B) Arkeoloji
  C) Atropoloji
  D) Filoloji
  E) Epigrafi
  Cevap: E
 • 13) Tarih boyunca kurulan devletler kendilerini simgeleyecek birer arma kullanmışlardır. Bu armaları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Heraldik
  B) Arkeoloji
  C) Atropoloji
  D) Filoloji
  E) Epigrafi
  Cevap: A
 • 14) Tarih ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Toplumu oluşturan bireyleri bir kimlik altında tutar
  B) Toplumun bütünleşmesini sağlar
  C) Kİşiye milletine aitlik hissi verir
  D) Çok uluslu yapılarda parçalanmaya yol açar
  E) Ortak kültür oluşturur
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
  Orhun Kitabeleri --- Uygur -- W.Thomsen

  1) Vüveyni, "Tarih-i Cihangüşa" adlı eserinde .................... bölgesinde gezerken rasltladığı garib işaretleri yazmıştır.
  2) Tarihte Türk kelimesi ilk kez ........................... geçmiştir.
  3) Orhun kitabelerini ilk kez Türklere ait olduğunu yorumlayan ......................dır.
  Cevap: Uygur -- Orhun Kitabeleri --- W. Thomsen
Yorum Yap
Gönder