Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) abc üç basamaklı bir sayıdır. abc + 302 =805 toplama işlemine göre a + b+ c toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 6
  b)7
  c)5
  d)8
  Cevap: B
 • 2) Aşağıda verilmeyen boşlukları doldurunuz
  A) Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır. Oluşan bu sayı gruplarına .……………………denir.
  B) Sayıyı oluşturan rakamların bulundukları basamağa göre değerine ……………………….denir.
  C) Belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine………………denir.
  D) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılara …………………….denir.
  Cevap: .
 • 3) Okunuşu altmış milyon elli bin yetmiş olan aşağıdaki sayılardan hangisidir?
  A) 605 050 007
  B) 650 050 007
  C) 6 070 050
  D) 60 050 070
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları yazınız.
  Yüz on üçmilyon elli altı bin üç yüz doksan altı

  Elli iki milyon yüz on dört bin kırk sekiz
  Cevap: .
 • 5) Buğra, kuruyemişçiden kilogramı 12 TL olan çekirdekten 250 gr, kilogramı 25 TL olan fıstıktan 200 gr ve kilogramı 40 TL olan fındıktan ise 50 gr alıyor.
  Buna göre, Buğra kuruyemişçiye kaç TL ödeme yapmalıdır? (1 kg = 1000 gr’dır.)

  A)7
  B)8
  C)9
  D)10
  Cevap: .
 • 6) Milyonlar bölüğü 206, birler bölüğü 000,binler bölüğü 303 olan sayının yazılışını ve okunuşunu gösteriniz.  Cevap:
 • 7) Aşağıda verilen sayı örüntülerinde bilinmeyenleri bulunuz?
  a) 3, 7, 11, 15, A, 23, 27, 31 A=

  b) 39 - 32 - 25 - K - 11 K=
  Cevap: .
 • 8)
  Cevap:
 • 9) Aşağıda okunuşu verilen sayıları rakamlarla yazınız.
  - Bir milyon yüz elli beş bin yirmi beş :
  - iki yüz elli yedi milyon beş bin yedi yüz elli :
  - Kırk milyon kırk bin kırk :
  Cevap: .
 • 10) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız.
  2900 x 10 =
  3500 x 100 =
  57000 : 100 =
  4600 : 10 =
  3750 : 10 =
  Cevap: .
 • 11) 9 058 762 sayısındaki;
  - 8 'in sayı değeri kaçtır ?
  - 7 'nin sayı değeri kaçtır ?
  Cevap: .
 • 12) Aşağıda verilmeyen boşlukları doldurunuz.
  A) Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır. Oluşan bu sayı gruplarına .…………………………denir.
  B) Sayıyı oluşturan rakamların bulundukları basamağa göre değerine ……………………….denir.
  C) Belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine………………………..…denir.
  D) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılara ………………….……….denir.
  E) 1’den başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara ……………………………… denir.
  Cevap: .
 • 13) Bir çıkarma işleminde fark 342 dir. Bu çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 618 ise eksilen sayıyı kaçtır?
  Cevap:
 • 14) Türkiye’nin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölüğünde 517 ve milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre, 2008 yılında Türkiye’nin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 70 100 517
  B) 70 517 100
  C) 700 517 100
  D) 517 100 070
  Cevap: C
 • 15) Aşağıda verilen önermelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başın Y harfi koyunuz.
  (....) Bir sayının basamak değeri yine kendine eşittir.
  (....) Sayı değeri rakamın kendi değeridir.
  (....) Basamak sayısı arttıkça sayının değeri azalır
  Cevap: D -- D -- Y
Yorum Yap
Gönder
 • Rümeysa dağ
 • 2020-09-15

Hiç güzel değil