...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki verilen sayıların okunuşlarını yanlarına yazınız.
  A- 6012
  .........................................................................................
  B- 80 192
  .........................................................................................
  Cevap: A: Altı bin on iki --- B: Seksen bin yüz doksan iki
 • 2) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.
  A) 10 433
  B) 150 001
  C) 809 120

  (.....) Yüz elli bin bir
  (.....) On bin dört yüz otuz üç
  (.....) Sekiz yüz dokuz bin yüz yirmi
  Cevap: B -- A -- C
 • 3) Aşağıda verilen sayı ve okunuş eşlerinden hangisi yanlıştır?
  A) 1201 -- Bin iki yüz bir
  B) 80 900 -- Seksen bin dokuz yüz
  C) 670 002 -- Altıyüz iki bin yedi
  D) 15 100 -- On beş bin yüz
  Cevap: C
 • 4) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 986
  B) 998
  C) 988
  D) 990
  Cevap: A
 • 5) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 987
  B) 999
  C) 985
  D) 991
  Cevap: A
 • 6) Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük sayı hangisidir?
  A) 9865
  B) 8976
  C) 9876
  D) 9900
  Cevap: C
 • 7) Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük sayı ile rakamları birbirinden farklı en küçük sayının toplamı kaçtır?
  A) 10 888
  B) 10 899
  C) 11 000
  D) 11 898
  Cevap: B
 • 8) Çözümlenişleri verilen sayıların altlarına yazınız.
  A) 1 on binlik + 3 yüzlük + 5 onluk
  ....................................................
  B) 8 on binlik + 2 binlik + 3 birlik
  ..................................................
  Cevap: A: 10 310 -- B: 82 003
 • 9) Çözümlenişleri verilen sayıların altlarına yazınız.
  A) 5 binlik + 8 yüzlük + 5 onluk + 2 birlik
  ....................................................
  B) 3 on binlik + 3 onluk + 2 birlik
  ..................................................
  Cevap: A: 5852 -- B: 30 032
 • 10) Aşağıda verilen sayılar arasındaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  A) 98 900 > 97 800
  B) 12 341 > 12 351
  C) 75 900 < 76> 89 999
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen sayılar arasına büyük -küçük sembollerini yerleştiriniz.
  A) 78 566 ...... 78 900
  B) 13 422 ....... 13 242
  C) 19 900 ...... 20 000
  Cevap: A: < -- B: > -- C: <
 • 12) Bir eşkenar üçgenin bir iç açısı kaç derecedir?
  A) 90
  B) 70
  C) 60
  D) 50
  Cevap: C
 • 13) Bir dik kenar üçgende dik açı hariç diğer açılardan herhangi birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 90
  B) 70
  C) 60
  D) 50
  Cevap: A
 • 14) Dik kenar üçgenin dik açısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 90
  B) 70
  C) 60
  D) 50
  Cevap: A
 • 15) Bir üçgenin üç tane iç açısı bulunmaktadır. Bu açıların toplamı aşağıdakilerden hagisidir?
  A) 190
  B) 180
  C) 270
  D) 160
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder