...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen cümleleri, uygun kelimelerle ok kullanarak eşleştiriniz.
  a) Ara lamel - * Bitki hücrelerde sitoplazma bölünmesi sırasında meydana gelir.
  b) Yenilenme - * Tür içerisinde çeşitliliği sağlar.
  c) Vejetatif - * Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması.
  d) Mutasyon - * Bitkilerin dal, yaprak gibi kısımlarından yeni bitkilerin elde edilmesidir.
  e) Adaptasyon - * Toprak solucanında kopan her parçadan yeni toprak solucanı meydana
  gelmesidir.
  Cevap:
 • 2) Bir tür içerisinde çeşitliliği sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yenileme
  B) Mutasyon
  C) Mutant
  D) Adaptasyon
  Cevap: D
 • 3) Günlük hayatımızda da çokça kullandığımız bitkiyi çeşitlendirmek için bitkilerin dal, yaprak gibi kısımları kullanılarak yeni bir bitki oluşturma yöntemine ................. denir?
  A) Yenileme
  B) Mutasyon
  C) Vejetatif
  D) Adaptasyon
  Cevap: C
 • 4) Kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bırakıp kaçtıktan sonra kuyruğunun tekrar geri gelmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yenileme
  B) Mutasyon
  C) Vejetatif
  D) Adaptasyon
  Cevap: A
 • 5) 1300 nükleot içeren DNA molekülünden Adenin miktarı 300 dür. Buna göre bu DNA'nın içerdiği Timin miktarı kaçtır?
  A) 200
  B) 100
  C) 400
  D) 500
  Cevap: A
 • 6) 1300 nükleot içeren DNA molekülünden Adenin miktarı 300 dür. Buna göre aşağıdaki istenenleri yapınız.
  Toplam şeker sayısı:


  Toplam fosfat sayısı:


  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki DNA nükleoitlerine karşılık gelenleri yazınız.
  1. G --------
  2. A --------
  3. C --------
  4. T --------
  Cevap: C , T, G, A
 • 8) Tüm kalıtsal bilgilerimizle beraber tüm yaşamsal olaylarımızı kontrol eden DNA'nın en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adenin
  B) Nükleotid
  C) Fosfat
  D) Guanin
  Cevap: B
 • 9) Binlerce nükleotin bir araya gelerek DNA'yı oluşturur. Ancak nükleatinde kendi içinde kısımları bulunmaktadır. Aşağıya nükleotin kısımlarını yazınız.
  1.
  2.
  3.
  Cevap: Azotlu baz, Deoksiriboz şeker, fosfat
 • 10) DNA içerisinde bulunan azutlu bazlar kaç çeşittir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi DNA içinde bulunan azotlu bazlardan değildir?
  A) Guanin
  B) Fosfat
  C) Sitozin
  D) Adenin
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın özelliklerinden değildir?
  A) Çift zincirlidir
  B) Azotlu bazlardan oluşur
  C) Kendi kendine çoğalabilir
  D) Düz yapıdadır
  Cevap: D
 • 13) DNA'nın yapısında bulunun azotlu bazlar (adenin, guanin, sitozin, timin) arasındaki bağ çeşiti hangisidir?
  A) Oksijen bağı
  B) Hİdrojen bağı
  C) Karbondioksit bağı
  D) Kimyasal bağ
  Cevap: B
 • 14) Hidrojen bağı ile birbirlerine bağlanan Adenin ve Timin arasında kaçlı bağ bulunur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: B
 • 15) Hidrojen bağı ile birbirlerine bağlanan Guanin ve Sitozin arasında kaçlı bağ bulunur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder