...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Solunum sistemi sağlığını korumak için neler yapmalıyız? En az 3 madde yazınız.

  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurun
  1- Kemikleri birbirine bağlayan yapıya …………………. denir.

  2- Soluk borusunun akciğerlere giren ikiye ayrılmış kollarından her birine ……………..…… denir

  3- ………………….. solunum sisteminin en önemli organıdır.

  4- Akciğerlerin altında bulunan, soluk alıp verme esnasında kasılıp gevşeyen kasa ………………….….. kası denir

  5- Koful bitki hücrelerinde ……………..…. ve ……………..….. sayıda bulunur.

  6- Destek ve hareket sisteminde 3 temel yapı bulunur.Bunlar;
  a- …………… b- ………….. c-…………….

  7- Hücrenin protein sentezini ……………….. organeli yapar.
  Cevap: .
 • 3) Temel canlılık olaylarının gerçekleştiği canlının en küçük yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Organ
  B) Hücre
  C) Kas
  D) Beyin
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi canlılık olaylarından değildir?
  A) Büyüme
  B) Solunum
  C) Çevreden gelen uyarılara cevap vermeme
  D) Gelişme
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi canlının et temel taşı olan hücrenin kısımlarından biri değildir?
  A) Çekirdek
  B) Mitokondri
  C) Sitoplazma
  D) Hücre zarı
  Cevap: B
 • 6) Hücre gibi gözle görülmeyen çok küçük canlıların görüntülememizi sağlayan araç hangisidir?
  A) Kamera
  B) Mercek
  C) Mİkroskop
  D) Lamel
  Cevap: D
 • 7) Bitki hücrelerini hayvan hücrelerinden ayıran özellikerden iki tanesin yazınız.
  1.
  2.
  Cevap: 1: Şekli köşelidir. -- 2: Hayvan hücresine oranla daha büyüktür.
 • 8)
  * Hücreye şekil verir
  * Hücrenin derisi gibidir
  * Hücreye giren çıkan maddeleri kontrol eder
  Yukarıda verilen maddeler aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

  A) Hücre zarı
  B) Sitoplazma
  C) Mİtokondri
  D) Çekirdek
  Cevap: A
 • 9) Hücre zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hücreye dayanıklılık kazandırır.
  B) Hücrenin derisi gibi iş görür
  C) Madde geçişlerinde görevlidir
  D) Hücreye gelen tüm maddeleri reddeder içeri almaz
  Cevap: D
 • 10) Sitoplazmanın görevini kısaca açıklayınız.
  ..........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  Cevap: Hücrenin enerji üretimi, sindirim, besin sentezi gibi işlemleri yapar
 • 11) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  1. Hücre içinde canlılık olaylarının gerçekleştiği yapıya ................ denir
  2. Canlının en küçük yapı birimi .................dir.
  3. Yumurda akına benzeyen yapıya ve hücreyi dolduran yapıya ............. denir.
  Cevap: Organel, hücre, sitoplazma
 • 12) Hücrenin yönetim merkezi, beyni olarak isimlendirilen yapı aşağıdakilerden hangsidir?
  A) Sitoplazma
  B) Lizozom
  C) Çekirdek
  D) Hücre duvarı
  Cevap: C
 • 13)
  I. Hücrenin kalıtsal materyallerinin saklandığı yer
  II. Akışkan bir yapıyla yumurta beyazına benzer
  II. Hücrenin yönetim merkezidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri çekirdeğin görevidir?

  A) I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 14) Kloroplast için hangisi yanlıştır?
  A) Besin bu organelde sentezlenir.
  B) Yeşil renk maddesi olan klorofil içerir
  C) Bitki ve hayvan hücresinde bulunur.
  D) Güneş enerjisinin kullanılmasını sağlar
  Cevap: C
 • 15)
  * Bitki hücrelerinde bulunur
  * Besin içerikleri burda sentezlenir
  Yukarıda verilen hangi organelin görevidir?

  A) Mitokondri
  B) Kloroplast
  C) Koful
  D) Ribozozom
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder