Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) * Bütün nesnelerin ateş, su, toprak ve havadan oluşmuştur.
  * Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özleştirmiştir.
  * Doğa üzerine eseri vardır

  Yukarıda verilenleri sağlayan kimya ile uğraşan bilim adamı hangisidir?

  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
  Cevap: A
 • 2) * Atomlar ve boş uzaydan başka hiçbir şey yoktur
  * Atoma atomos adını vermiştir
  * Atom fikrini ilk ortaya atan simyacıdır.

  Yukarıda verilenleri sağlayan kimya ile uğraşan bilim adamı hangisidir?

  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
  Cevap: C
 • 3) İslam dünyasında kimyanın temelini atan ve fizik, kimya, eczacılı, astronomi ve mühendislikle ilgili çalışmaları bulunun bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
  Cevap: E
 • 4) ‘‘Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir.’’

  Sözünü söyleyerek atomun parçalanabileceğini vurgulayan islam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Empedokles
  B) Bloom
  C) Democritus
  D) Aristo
  E) Cabir bin Hayyam
  Cevap: E
 • 5) Fransız bilim adamaı olan Robert Boyle kimya ve fizik alanında birçok eseri vardır. Bu eserleri arasında en ünlüsü de ............................... adlı kitabıdır.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Kuşkucu Kimyager
  B) Çılgın Kimyager
  C) Simyacı
  D) Kimyacı
  E) Kimyanın İzleri
  Cevap: A
 • 6) Yaptığı cam balon ve kalay metali deneyi ile Kütlenin Korunumu Kanununu bulan modern kimyanın öncülerinden olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aristo
  B) Robert Boyle
  C) Ebu Bekir er-Razi
  D) Cabir bin Hayyan
  E) Antoine Lavoiser
  Cevap: E
 • 7) Eski zamanlarda değersiz maddeleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksirini bulmak için uğraş veren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kimya
  B) Simya
  C) Fizik
  D) Matematik
  E) Biyoloji
  Cevap: B
 • 8) Maddelerin özelliklerini, yapısını ve birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan sonucu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kimya
  B) Simya
  C) Fizik
  D) Matematik
  E) Biyoloji
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi kimyanın disiplin alanlarından biri değildir?
  A) Analitik Kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizyokimya
  D) Besyokimya
  E) Polimerkimya
  Cevap: D
 • 10) Kimyanın alt disiplinlerinden olan polimer kimyanın uğraş alanı hangisidir?
  A) Minaraller
  B) Plastik
  C) Kömür
  D) Endüstriyel
  E) Yapay gübre
  Cevap: B
 • 11) Organik olmayan bileşiklerin yapılarını ve özelliklerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Polimer kimya
  B) Anorganik kimya
  C) Organik kimya
  D) Endüstriyel kimya
  E) Analitik kimya
  Cevap: B
 • 12) Kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısını inceleyen; ilaçların vücuttaki etkilerini araştıran ve inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Polimer kimya
  B) Anorganik kimya
  C) Organik kimya
  D) Biyokimya
  E) Analitik kimya
  Cevap: D
 • 13) Sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimelerini inceleyen kimya disiplini hangisidir?
  A) Polimer kimya
  B) Fizyokimya
  C) Organik kimya
  D) Biyokimya
  E) Analitik kimya
  Cevap: B
 • 14) Sanayide kullanılan ham maddelerin üretimiyle ilgilenen kimya dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Endüstriyel kimya
  B) Fizyokimya
  C) Organik kimya
  D) Biyokimya
  E) Analitik kimya
  Cevap: A
 • 15) Aşağıda verilen kimya disiplinlerinin hangi alanlarda bulunduklarını yanlarına yazınız.
  Polimer Kimyası:

  Anorganik Kİmya:

  Organik Kimya:
  Cevap: Plastik, Mİnaraller, Kömür
Yorum Yap
Gönder