...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda yazan kavramları açıklayınız.
  Çekirdek aile:

  Geniş aile:

  Cevap: Çekirdek aile: Anne, baba ve çocuklardan oluşan. -- Geniş aile: Anne, baba çocuklar, büyük baba, büyük anneden oluşan.
 • 2) “Rabbin O’ndan başkasına kulluk etmemenizi, anneye babaya iyilikle muamele etmenizi emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin Aile sosyal hayatın temelini oluşturur. yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara ‘öf’ bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle."
  Ayetinden yola çıkarak hangisini yaparsak yanlış olur?

  A) Anne babamıza iyi davranırsak
  B) Onlara güzel sözler söylersek
  C) Onlara hediyeler alırsak
  D) Onları huzurevlerine gönderirsek
  E) Onlarla daha çok zaman geçirirsek
  Cevap: D
 • 3) Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanların başın D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Aile sosyal hayatın temelini oluşturur.
  (....) Ailedeki huzur, toplumun huzur ve mutluluğun temelini oluşturur
  (....) Toplumun en küçük birimi ailedir.
  (....) Dinimiz boşanmayı en son durak olarak görmektedir.
  (....) Allah boşanmayı en sevmediği haram olarak görür.
  Cevap: D -- D -- D --D --Y
 • 4) Aile ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Aile ilk eğitim yuvasıdır.
  B) Örf ve adetlerimizi öğreniriz.
  C) Topluluğun temelini oluşturu
  D) Çocukların gelişmesinde ve karektere sahip olmasında okul daha önde gelir.
  E) Çocuklara dini ve ahlaki değerlerin öğretildiği kurumdur.
  Cevap: D
 • 5) “Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ....................”

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

  A) Ahlak
  B) Ev
  C) Para
  D) Altın
  E) Okuma - yazma
  Cevap: A
 • 6) Kur’an-ı Kerim’de ailesi için dua ettiği ve soyunun salih kimselerden olması için Yüce Allah’a (c.c.) dua eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Musa
  C) Hz. İbrahim
  D) Hz. Muhammed
  E) Hz. Yakup
  Cevap: C
 • 7) Hz. Lokman (a.s) çocuğuna verdiği öğütlerle ailenin önemini bize göstermiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman'ın çocuğuna verdiği öğütlerden biri olamaz?

  A) Şirkten uzak dur
  B) Küfürden uzak dur
  C) Edepli ol
  D) Nifaktan yap
  E) Ahlaklı ol
  Cevap: D
 • 8) “Sizin en hayırlınız ................. karşı en iyi olanınızdır...”
  Hadisinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) Annesine
  B) Ailesine
  C) Komşusuna
  D) Babasına
  E) Kardeşine
  Cevap: B
 • 9) Aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Aile huzur ve mutluluğun kaynağıdır.
  B) Aile toplumun çekirdeğidir.
  C) Aile sosyal hayatın temelidir.
  D) Sorumluluk duygusu çok az miktarı ailede kazanılır.
  E) Din ve ahlak duyguları ailede öğrenilir.
  Cevap: C
 • 10) Aile ortamında eşlerin birbirlerine ne gibi sorumlulukları vardır. Kısaca yazınız.


  Cevap: Birbirlerinin olumsuzluklarını örtmeleri -- eksikliklerini tamamlamaları -- hata ve kusurda birbirlerini korumaları.
 • 11) Ailede kadın ve erkeğin bir takım rolleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi erkeğin rollerinden değildir?

  A) Ailenin rızkını temin etmek
  B) Eşine vakit ayırmak
  C) Toplumun devamını sağlayacak nesiller yetiştirmek
  D) Helal kazanmak
  E) Çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek
  Cevap: C
 • 12) “Allah’ın helal kıldıklarının en kötüsü .......................”

  Hadisinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Evlenme
  B) Nikah
  C) Boşanma
  D) Borçlanma
  E) Kumar
  Cevap: C
 • 13) Dinimiz ailede son çare olan boşanma durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamamızı öğütlemektedir?
  A) Eşlerin birbilerini kışkırtmalarını
  B) Karşılıklı olarak hakların ihlal etmelerini
  C) Mahremiyetlerini ifşa etmelerini
  D) Birbirleri hakkında dedikodu yapmamalarını
  E) Sırlarını ifşa etmelerini
  Cevap: D
 • 14) Ailede boşanmada en çok etkilenenlerden biri de çocuklardır. Buna göre çocukların boşanma durumundan nasıl etkilendiklerini aşağıya kısaca yazınız.


  Cevap: Psikolojik, ekonomik, sosyal olarak etkilenirler
 • 15) Boşanma durumunda anne ve baba çocukları üzerine anlaşamadıkları zaman ya da her ikisi de çocukları sahiplenmediği zaman çocuklar hangi kurum tarafından sahiplenilir?
  A) Çocuk Esirgeme Kurumu
  B) Kızılay
  C) Yeşilay
  D) TUIK
  E) Komşular
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder