Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yüce Allah’ın buyruklarını peygamberlere ulaştıran melek aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Cebrail
  B) Mikail
  C) İsrafil
  D) Azrail
  Cevap: A
 • 2) Ayşe, ablası Melek ile bazen kaba bir şekilde konuşuyor, bu davranışında da bir sakınca görmüyordu. Ayşe’nin “Kim zerre miktarınca bir kötülük işlemişse (ahirette) onu görür.”?
   ayetini özümsemesi durumunda aşağıdakilerden hangisine yönelmesi beklenir?

  A) Ayette büyük günahlardan söz edildiğini düşünmeye
  B) Melek kabalıkla karşılamadığı sürece bu davranışı tekrarlamaya
  C) Melek'ten özür dileyerek ona karşı kabalık etmeyi bırakmaya
  D) Kaba davranışlarına gerekçe aramaya
  Cevap: C
 • 3) Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez
  B) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.
  C) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.
  D) Ahiret hayatı, ölümden sonra başlayacak olan sonsuz hayat demektir
  Cevap: C
 • 4) Allah insanları kendine kulluk etmeleri için yaratmış, ama birde onları kandırmakla görevli şeytana izin vermiştir. Aslında şeytan olmasaydı biz daha mı iyi bir kul olur ve bu konudaki görevlerimizi yapabilirdik. Şeytanın varlığını bize kurulmuş bir tuzak olarak mı görüyorsunuz?
  Bu konuyu açıklayan bir düşüncelerinizi yazınız.


  Cevap: .
 • 5) Aşağıdakilerden hangisini duyu organlarımızla algılayamayız?
  A) Bitkiler
  B) Güneş
  C) Melekler
  D) Yıldızlar
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi gözlerimizle göremediğimiz halde inandıklarımız arasında değildir?
  A) Acı
  B) Sevgi
  C) Cin
  D) Hayalet
  Cevap: D
 • 7) İnsanların müslüman olmaları için imanın şartlarını kabul etmesi gerekmektedir. İmanın şartlarında ise öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmesi gerekmektedir?
  A) Allah'ın varlığına ve birliğine iman
  B) Meleklere iman
  C) Peygamberlere iman
  D) Kitaplara iman
  Cevap: A
 • 8) Kuran-ı Kerimde meleklerin bir takım özelliklerinden bahsedilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

  A) Nurdan yaratılmışlardır
  B) Gözle görülmezler
  C) Çok hızlıdırlar
  D) Erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyette yaratılmışlardır
  Cevap: D
 • 9) Melekler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Nurdan yaratılmışlardır
  B) Gözle görülmezler
  C) Sayıları bilinmektedir.
  D) Kanatları vardır
  Cevap: C
 • 10) “Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun.”

  Ayetiyle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A) Nurdan yaratılmışlardır
  B) Gözle görülmezler
  C) Sayıları bilinmektedir.
  D) Kanatları vardır
  Cevap: D
 • 11) Aşağıya dört büyük meleğin isimlerini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  Cevap: 1: Cebrail, 2: İsrafil, 3: Mİkail, 4:Azrail
 • 12) Doğa olaylarıyla ilgilenen ve dört büyük meleklerden olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsrafil
  B) Azrail
  C) Mikail
  D) Cebrail
  Cevap: C
 • 13) Verilen melekleri ve görevlerini eşleştiriniz.
  a.Cebrail
  b. Mikail
  c. Azrail
  d. İsrafil

  (....) Doğa olayları ile ilgilenir.
  (....) Vahiy getirir
  (....) Süra üfler
  (....) Canı almakla sorumludur
  Cevap: b -- a -- d -- c
 • 14) “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmak-
  ta olduklarınızı bilir.”

  Ayetinde bahsi geçen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cebrail
  B) Kiramen katibin
  C) Münker-Nekir
  D) İsrafil
  Cevap: B
 • 15) Ölen insanların kabirde ilk olarak sorguya çekecek olan melekler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Cebrail
  B) Kiramen katibin
  C) Münker-Nekir
  D) İsrafil
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder