...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 348 564 121 sayısının on milyonlar basamağında bulunan rakam hangisidir?
  A) 4
  B) 6
  C) 5
  D) 8
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen sayı okunuşlarını eşleştiriniz
  A) 65 700 006 (……) on yedi milyon yüz yetmiş üç bin üç
  B) 105 001 003 (……) beş milyon beş yüz beş
  C) 5 000 505 (……) yüz beş milyon bin üç
  D) 17 173 003 (……) altmış beş milyon yedi yüz bin altı
  Cevap: .
 • 3) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
  17 605 400

  120 890

  100 679
  Cevap: .
 • 4) 1, 3, 9, 27, 81
  Yukarıdaki sayı örüntüsü nasıl oluşturulmuştur?

  A) 3’er artırarak
  B) 3, 6, 9 … şeklinde artırarak
  C) Önceki sayının 3 katı alınarak
  D) Önceki sayının 2 katı alınıp 1 eklenerek
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
  a) dört yüz dört milyon sekiz yüz seksen sekiz bin bir =

  b) doksan dokuz milyon elli üç=
  Cevap: .
 • 6) Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız
  a)987654321=

  b)60062371=
  Cevap: .
 • 7) Ali Dayının her ay 35 düzine yumurtası oluyor bu 35 düzine yumurtanın 10 destesi kırılıyor. Ali Dayının sağlam kaç yumurtası kalıyordur ?  Cevap:
 • 8) Aysel Hanım evine 12 ay taksitle alacağı bulaşık makinesinin bir taksidinin 95 tl olduğunu görüyor bu makinenin toplam fiyatı kaçtır ?  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazınız.
  - 756 890 089 :
  - 650 056 656 :
  - 2 378 589 :
  Cevap: .
 • 10) 14 215 308 sayısının basamaklarını ve bölüklerini isimlendiriniz.  Cevap:
 • 11) .Binler bölüğünde 759, milyonlar bölüğünde 72 ve birler bölüğünde 345 bulunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 759 072 345
  B) 72 345 759
  C)72 759 345
  D) 345 759 072
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdaki örüntülerde verilmeyen sayıları bulunuz.
  a) 21, 25, 29, ……, ……, 41,

  b) ……, 103, 100, ……, 94, ……
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki örüntülerde verilmeyen sayıları bulunuz.
  c) 45, 48, ……, 54, ……, ……

  d) 5, 17, 29, ……, ……
  Cevap: C
 • 14) Bir yatılı bölge ortaokulunun pansiyonunda ocak ayında 7600 kg, şubat ayında 8250 kg, mart ayında 6430 kg ve nisan ayında 2140 kg kömür yakılmıştır.
  Buna göre, bu okulun pansiyonunda bu dört ayda toplam kaç kg kömür yakılmıştır?  Cevap:
 • 15) Bir kamyonete her biri 25 kg olan 470 torba çimento yükleniyor.Bu kamyonete kaç kilogram çimento yüklenmiştir.
  Cevap:
 • 16) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları karşılarına yazınız.
  İki milyon sekiz yüz dört bin yirmi beş =
  Elli milyon beş bin yedi yüz elli =
  Sekiz yüz altı milyon iki yüz dört bin dokuz =
  Yedi milyon yetmiş =
  Bir milyon altı yüz bin yirmi bir =
  Cevap: C
 • 17) 246 875 962 sayısıyla ilgili boşlukları doldurun.
  On milyonlar basamağı : ………….
  Yüz binler basamağı: ………….
  Milyonlar Bölüğü:……………
  8’in basamak değeri:………….
  5’in basamak değeri:……….
  Cevap: .
 • 18) Aşağıdaki iki sayıyı onlar basamağına göre yuvarlayıp tahmini sonucunu bulunuz.
  745 - 672 =
  Cevap: .
 • 19) "Türkiye'de okuyan öğrenci sayısı bir milyon iki yüz elli üç bin altı yüz kırk bir dir"
  Yukarıdaki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir.

  A) 1 253 641
  B) 1 250 900
  C) 1 241 663
  D) 1 897 253
  Cevap: A
 • 20) Ülkemizde tavuk üretimi yapılan son sayımlarda:
  Birler bölüğünde yirmi altı
  Binler bölüğünde beş yüz altmış
  Milyonlar bölüğünde yüz kırk iki
  olduğu saptanmıştır. Buna göre ülkemizde ne kadar tavuk üretimi olmaktadır.

  A) 412 560 022
  B) 142 560 026
  C) 140 556 260
  D) 147 234 122
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder